Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede
Bulletin géographique : bulletin for geography and related sciences : bulletin pour géographie et sciences associées
Geographical bulletin

 1. 1925
   2

 2. 1926
   3

 3. 1927
   1

 4. 1928
   1

 5. 1929
   1

 6. 1931
   1

 7. 1932
   1

 8. 1933
   1

 9. 1934
   1

 10. 1935
   1

 11. 1936
   1

 12. 1938
   1

 13. 1939
   1

 14. 1940
   1

 15. 1945
   1

 16. 1946
   1

 17. 1947
   1

 18. 1948
   1

 19. 1950
   1

 20. 1951
   1

 21. 1952
   1

 22. 1953
   1

 23. 1954
   1

 24. 1956
   1

 25. 1957
   1

 26. 1959
   1

 27. 1960
   1

 28. 1961
   1

 29. 1962
   1

 30. 1963
   1

 31. 1964
   1

 32. 1965
   1

 33. 1966
   1

 34. 1967
   1

 35. 1968
   1

 36. 1969
   1

 37. 1970
   1

 38. 1971
   1

 39. 1972
   1

 40. 1973
   1

 41. 1974
   1

 42. 1975
   1

 43. 1976
   1

 44. 1977
   1

 45. 1978
   1

 46. 1979
   1

 47. 1980
   3

 48. 1981
   2

 49. 1982
   1

 50. 1983
   1

 51. 1984
   1

 52. 1985
   1

 53. 1986
   1

 54. 1987
   1

 55. 1988
   4

 56. 1989
   19

 57. 1990
   24

 58. 1991
   18

 59. 1992
   24

  številka: 1 (1992)
  Razvoj družbene strukture na etnični meji dveh manjšin (64, (1992), str.73-93, 1992)
  Severna Afrika in Arabski polotok. Dežele in ljudje (64, (1992), str.240-243, 1992)
  Spominski zapis ob smrti profesorja Franceta Planine (64, (1992), str.256-259, 1992)
  Intenzivnost zakrasevanja v dolomitnem krasu (na primeru Lašč) (64, (1992), str.9-18, 1992)
  Razvoj podeželja v občini Lendava in ohranjanje narodnostne identitete Madžarov (64, (1992), str.53-72, 1992)
  O nekaj imenih s Krasa in Posočja (64, (1992), str.185-190, 1992)
  Oder, K., 1992: Občina Ravne na Koroškem. Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja - 20.stoletje (64, (1992), str.230-231, 1992)
  Regionalizem - nov izziv za geografijo (64, (1992), str.157-167, 1992)
  Ferdinand Seidl - predhodnik slovenske znanstvene regionalne geografije (64, (1992), str.248-251, 1992)
  Iskanje lokalnih reliefnih ekstremov na DMR (64, (1992), str.205-218. Ilustr, 1992)
  Oskrba z vodo v občini Mozirje (64, (1992), str.173-183, 1992)
  Cevc, T., 1992: Bohinj in njegove planine (64, (1992), str.231-232, 1992)
  Družbenogeografski vidiki preobrazbe pokrajine v občini Domžale (64, (1992), str.95-111, 1992)
  Kaos in geografija (64, (1992), str. 151-156, 1992)
  Nove smeri razvoja industrije (64, (1992), str.135-150, 1992)
  Geografska informacijska postaja Škocjan (64, (1992), str.191-203, 1992)
  Barbič, A.(ur), 1991: Prihodnost slovenskega podeželja. Prostor, prebivalci, gospodarske dejavnosti (64, (1992), str.228-230, 1992)
  Dr. Marko Žerovnik - šestdesetletnik (64, (1992), str.253-256, 1992)
  Morfološki tipi vaških naselij v Sloveniji (64, (1992), str. 19-36, 1992)
  Vester, F., 1991: Kriza prenaseljenih območij: o razvijanju ekosistemskega mišljenja (64, (1992), str.233-234, 1992)
  Novejše ugotovitve o obsegu in pomenu propadanja gozdov na Pohorju in Kozjaku (64, (1992), str.113-134, 1992)
  Nekaj novejših podatkov o temperaturi morja ob slovenski obali (64, (1992), str.169-172, 1992)
  Tipizacija demografskih območij v subpanonski severovzhodni Sloveniji (64, (1992), str.37-51, 1992)
 60. 1993
   25

  številka: 1 (1993)
  Prof. dr. Vladimir Kokole: Bibliografija del in objav (65, (1993), str.161-181, 1993)
  Dr. Lojze Gosar - šestdesetletnik (65, (1993), str.190-193, 1993)
  Starostna in narodnostna sestava prebivalcev Tržiča (65, (1993), str.79-90. Ilustr, 1993)
  Ob osemdesetletnici dr. Danila Furlana (65, (1993), str.182-183, 1993)
  Polde Oblak (11.11.1924-13.11.1993) (65, (1993), str.199-200, 1993)
  Ob smrti dr. Vladimirja Kokoleta (65, (1993), str.159-161, 1993)
  Območja prometne privlačnosti med središči urbanega sistema Slovenije (65, (1993), str.69-77. Ilustr, 1993)
  Ivanu Gamsu ob 70 letnici (65, (1993), str.5-8, 1993)
  Milan Natek - šestdesetletnik (65, (1993), str.195-199, 1993)
  Ob šestdesetletnici prof. dr. Jurija Kunaverja (65, (1993), str.193-195, 1993)
  Topoclimatic mapping in Central Moravia (Czech republic) (65, (1993), str.25-31, 1993)
  Ob sedemdesetletnici univerzitetnega profesorja Jožeta Velikonje (65, (1993), str.183-186, 1993)
  Visoka plima ob slovenski obali 8. decembra 1992 (65, (1993), str.121-126. Ilustr, 1993)
  Ledinska in krajevna imena v Savinjsko-Sotelski Sloveniji (65, (1993), str.91-113, 1993)
  Geograf Dušan Košir - sedemdesetletnik (65, (1993), str.187-188, 1993)
  Strokovne podlage za zavarovanje vodnih virov (65, (1993), str.127-133, 1993)
  Daniel Rojšek, 1991: Naravne znamenitosti Posočja... (65, (1993), str.135-137, 1993)
  Novejše spremembe prometa na izbranih odsekih mednarodnih magistralnih cest Trst-Reka in Postojna-Reka v Sloveniji (65, (1993), str.5567. Ilustr, 1993)
  Planina Suha v Spodnjih Bohinjskih gorah, geografija območja in planinskega gospodarjenja (65, (1993), str.33-53. Ilustr, 1993)
  Šestdesetletnica Vere Kokole (65, (1993), str.188-190, 1993)
  A. Glück in H. Magel: Podeželje - vrt prihodnosti, nove možnosti... (65, (1993), str.137-139, 1993)
  Nastanek Panonske kotline (65, (1993), str.9-23. Ilustr, 1993)
  Dr. France Bernot - sedemdesetletnik (65, (1993), str.186-187, 1993)
  Ob vprašanju imen (Notranjska) Reka in (Notranjski) Snežnik (65, (1993), str.115-119, 1993)
 61. 1994
   19

 62. 1995
   19

 63. 1996
   29

  številka: 1 (1996)
  Odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč (letnik: 68, 1996)
  Ob šestdesetletnici profesorja dr. Mirka Paka (letnik: 68, 1996)
  Sedemdesetletnica magistra Ferda Šiliha (letnik: 68, 1996)
  Uporaba faktorske analize pri proučevanju socialne diferenciacije mestnega prostora (letnik: 68, 1996)
  Naravnogeografske členitve Slovenije (letnik: 68, 1996)
  Sedemdesetletnica Draga Mezeta (letnik: 68, 1996)
  Mirko Bogić - osemdesetletnik (letnik: 68, 1996)
  France Habe, Mlini in žage na vodni pogon na Pivki in Planinskem polju nekoč in danes (letnik: 68, 1996)
  Pedogeografske značilnosti njivskih površin v severovzhodni Sloveniji (letnik: 68, 1996)
  Mag. Igor Šebenik (1962-1996) (letnik: 68, 1996)
  Podtalnica Ljubljanskega polja - najpomembnejši vodni vir za oskrbo Ljubljane (letnik: 68, 1996)
  Vladimir Drozg, Morfologija vaških naselij v Sloveniji (letnik: 68, 1996)
  Dušan Plut, Brez izhoda? Svetovni okoljski procesi (letnik: 68, 1996)
  Večletni potek površinske temperature morske vode v vzhodnem delu Tržaškega zaliva (dejavniki, ki največ vplivajo na termalne vrednosti) (letnik: 68, 1996)
  Profesor dr. Vladimir Klemenčič - sedemdesetletnik (letnik: 68, 1996)
  Termalni pas v Sloveniji (letnik: 68, 1996)
  Brkini in Čičarija: družbenogospodarska podoba (letnik: 68, 1996)
  Osnovni kazalci kakovosti mestnega okolja z vidika trajnostnega sonaravnega razvoja (letnik: 68, 1996)
  Dolinka, dolek ali dolec? (letnik: 68, 1996)
  Vincenc Cene Malovrh, Temelji gospodarnosti v pogojih industrializacijske civilizacije (letnik: 68, 1996)
  Ob šestdesetletnici Pavla Mihevca (letnik: 68, 1996)
  O uporabi pojma pokrajina (letnik: 68, 1996)
  Podnebni tipi v Sloveniji (letnik: 68, 1996)
  Obremenjevanje pokrajinskega okolja v Sloveniji zaradi energijske intenzivnosti "družbenega" kmetijstva (letnik: 68, 1996)
  "Geoprostor" (letnik: 68, 1996)
  Karte ranljivosti voda v Sloveniji (letnik: 68, 1996)
  Bela Sever - šestdesetletnik (letnik: 68, 1996)
  Geografski elementi regionalnega razvoja Spodnjega Podravja s Prlekijo (letnik: 68, 1996)
 64. 1997
   20

 65. 1998
   21

  številka: 1 (1998)
  Potovalne navade prebivalcev izbranih stanovanjskih območij Maribora (letnik: 70, 1998)
  Večletni potek vrednosti temperature, slanosti in gostote morske vode v Piranskem zalivu (letnik: 70, 1998)
  Razlika med mesečnimi koeficienti padavin in odtoka kot metoda členitve rečnih režimov v Sloveniji (letnik: 70, 1998)
  Vplivi različnih metod pri obdelavi podatkov popisa prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev leta 1991 na število in strukturo kmetij v Sloveniji (letnik: 70, 1998)
  Dušan Novak (1931-1998) (letnik: 70, 1998)
  Julij Titl: Geografska imena v severozahodni Istri (letnik: 70, 1998)
  Karel in Marjeta Natek: Slovenija - priročnik o značilnostih in delovanju države (letnik: 70, 1998)
  Prof. dr. Božidar Kert - sedemdesetletnik (letnik: 70, 1998)
  Bogdan Badovinac, Drago Kladnik, Jože Volfand: Savinjsko-Celje-Velenje od A do Ž (letnik: 70, 1998)
  Pokrajinske značilnosti območij virov pitne vode v jugovzhodni Ljubljanski kotlini (letnik: 70, 1998)
  Shared geographies, divided histories the Canada-Quebec impasse (letnik: 70, 1998)
  Drago Perko in Milan Orožen Adamič (glavna urednika): Slovenija - pokrajine in ljudje. (letnik: 70, 1998)
  O regionalizaciji Slovenije (letnik: 70, 1998)
  Vpliv izbora prostorske enote na rezultate geografskih statističnih analiz (letnik: 70, 1998)
  Dendrokronologija in dendroklimatologija Planine pri jezeru v Julijskih Alpah (letnik: 70, 1998)
  Metka Špes: Degradacija okolja kot dejavnik diferenciacije urbane pokrajine (letnik: 70, 1998)
  Bibliografija Geografskega vestnika 1925-1998 (letnik: 70, 1998)
  Dr. Milan Šifrer - sedemdesetletnik (letnik: 70, 1998)
  Primerjava okoljevarstvene zakonodaje (vode, zrak) Slovenije in Evropske zveze z vidika uveljavljanja trajnostnega sonaravnega razvoja (letnik: 70, 1998)
  Tlorisi slovenskih mest (letnik: 70, 1998)
 66. 1999
   20

  letnik: 71 (1999)
  številka: 1 (1999)
  The communal defence of threatened environments and identities (letnik: 71, 1999)
  Political, social and economical development of Ostrava region in Czech republic (letnik: 71, 1999)
  Ivan Gams in Igor Vrišer (urednika): Geografija Slovenije (letnik: 71, 1999)
  Govor ob odkritju spominske plošče profesorju Svetozarju Ilešiču (letnik: 71, 1999)
  Problematika teritorialnosti v politični in kulturni geografiji (letnik: 71, 1999)
  Ljudsko poimenovanje nekaterih kamnin in orodij za pridobivanje kamna na Štajerskem (letnik: 71, 1999)
  Prebivalstveni razvoj Ljubljane po letu 1945 (letnik: 71, 1999)
  Sedemdeset letnikov Geografskega vestnika in njegov prvi urednik dr. Valter Bohinec (letnik: 71, 1999)
  Suburbanizacija v okolici Slovenske Bistrice (letnik: 71, 1999)
  Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Milan Orožen Adamič in Drago Perko (uredniki): Geografski atlas Slovenije - država v prostoru in času (letnik: 71, 1999)
  Prispevek Petra Habiča k poznavanju hidrologije krasa (letnik: 71, 1999)
  Regionalizacija Slovenije po sonaravnih kriterijih (letnik: 71, 1999)
  Odprtje razstave o akademiku in univerzitetnem profesorju dr. Svetozarju Ilešiču (letnik: 71, 1999)
  Metodološki vidiki preučevanja kmetijskega obremenjevanja okolja v slovenskih pokrajinah (letnik: 71, 1999)
  Nekatere značilnosti bližnje rekreacije prebivalstva Domžal (letnik: 71, 1999)
  Profesor Svetozar Ilešič kot pedagog (letnik: 71, 1999)
  Strukturne spremembe v kmetijstvu subpanonske Severovzhodne Slovenije po letu 1990 in možnosti nadaljnjega razvoja (letnik: 71, 1999)
  Ob grobu dr. Franceta Habeta (letnik: 71, 1999)
 67. 2000
   37

  številka: 1 (2000)
  številka: 2 (2000)
  V slovo profesorju Vincencu Malovrhu (številka: 1, 2000)
  Inštitut za raziskovanje Krasa ZRC SAZU v letu 1999 (številka: 1, 2000)
  Drago Kladnik: Leksikon geografije podeželja (številka: 1, 2000)
  Analiza poselitve glede na geomorfološke značilnosti z metodo Monte Carlo (številka: 1, 2000)
  Geographica Slovenica 31 (številka: 1, 2000)
  Inštitut za geografijo v letu 1999 (številka: 1, 2000)
  Karel Natek in Marjeta Natek: Države sveta 2000 (številka: 1, 2000)
  Vzgojno-izobraževalne vsebine geografije naselij (številka: 1, 2000)
  Matjaž Klemenčič: Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike (številka: 1, 2000)
  Temperatura, slanost in gostota morske vode v severnem Jadranu (številka: 1, 2000)
  Milan Natek, Drago Perko: 50 let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (številka: 1, 2000)
  Maja Topole: Mirnska dolina (številka: 1, 2000)
  Slovenci v Mendozi (številka: 1, 2000)
  Motivi, potrebe in ravnanje turistov v Rogaški Slatini (številka: 1, 2000)
  Pomembnejša bibliografija akademika Igorja Vrišerja (številka: 1, 2000)
  Stanje v (prirodno)geografski regionalizaciji Slovenije (številka: 1, 2000)
  Pravopisna ustreznost zapisa lastnoimenskega gradiva v registru zemljepisnih imen in registru prostorskih enot (številka: 1, 2000)
  Jerneja Fridl: Metodologija tematske kartografije Nacionalnega atlasa Slovenije (številka: 1, 2000)
  Akademik Igor Vrišer - sedemdesetletnik (številka: 1, 2000)
  Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU v letu 1999 (številka: 1, 2000)
  Jernej Zupančič: Slovenci v Avstriji (številka: 1, 2000)
  Tone Cevc (številka: 2, 2000)
  Demografski razvoj Koroške med letoma 1948 in 1996 (številka: 2, 2000)
  David Hladnik, Marko Krevs, Drago Perko, Tomaž Podobnikar, Zoran Stančič (uredniki) (številka: 2, 2000)
  Odziv potencialno prizadetih prebivalcev na nadaljnje širjenje ugrezninskega območja velenjskega premogovnika (številka: 2, 2000)
  Političnogeografske podlage čezmejne komunikacije na območju tromeje med Slovenijo, Italijo in Avstrijo (številka: 2, 2000)
  Vincenc Rajšp (urednik) (številka: 2, 2000)
  Julij Titl: Toponimi Koprskega primorja in njegovega zaledja (številka: 2, 2000)
  Uporaba geografskega informacijskega sistema pri načrtovanju prostorskega razvoja na primeru katastrskih občin Godovič in Črni Vrh (številka: 2, 2000)
  Ludvik Olas - sedemdesetletnik (številka: 2, 2000)
  Odvisnost kakovosti podtalnice od njene dinamične izdatnosti in globine (številka: 2, 2000)
  Vojko Čeligoj (urednik) (številka: 2, 2000)
  Roman Brvar: Geografija nekoliko drugače (številka: 2, 2000)
  Mavricij Zgonik - devetdesetletnik (številka: 2, 2000)
  Matej Gabrovec, Milan Orožen Adamič (urednika) (številka: 2, 2000)
 68. 2001
   14

 69. 2002
   27

  številka: 1 (2002)
  številka: 2 (2002)
  V spomin Slavi Rakovec (številka: 1, 2002)
  Georadarske meritve na Triglavskem ledeniku (številka: 1, 2002)
  Marko Kolbezen - sedemdesetletnik (številka: 1, 2002)
  Povezave med prstjo in rastlinstvom na vršajih v Planici (številka: 1, 2002)
  Pobočni procesi in drobirski tok v Logu pod Mangartom (številka: 1, 2002)
  Drago Perko: Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa (številka: 1, 2002)
  Dr. Marko Žerovnik - sedemdesetletnik (številka: 1, 2002)
  Koncept izdelave novega digitalnega modela reliefa Slovenije (številka: 1, 2002)
  Vpliv značilnosti prsti na razširjenost biokmetijskih zemljišč v Prekmurju (številka: 1, 2002)
  Anton Brancelj (urednik): Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp (številka: 1, 2002)
  Drago Perko: Zgoščeni imenik zemljepisnih imen Slovenije (številka: 1, 2002)
  Centralna naselja v Sloveniji in njihova vplivna območja v letu 1999 (številka: 1, 2002)
  Teoretični in terminološki vidiki koncepta trajnostnosti/sonaravnosti (številka: 1, 2002)
  Miha Pavšek: Snežni plazovi v Sloveniji (številka: 2, 2002)
  Določanje vodoravne in navpične razgibanosti površja z digitalnim modelom višin (številka: 2, 2002)
  Razvitost slovenskih občin in nadaljnje razvojne perspektive (številka: 2, 2002)
  Andreas Götz, Ulf Tödter, Michael Gleich, Michel Revaz, Mario R. Broggi: 2. poročilo o Alpah (številka: 2, 2002)
  National- und Regionalatlanten und nationale/regionale identität (številka: 2, 2002)
  Alenka Gaberščik (urednica): Jezero, ki izginja (številka: 2, 2002)
  Mimi Urbanc: Kulturne pokrajine v Sloveniji (številka: 2, 2002)
  Vrednotenje regionalnega razvoja Spodnjega Posavja z vidika sonaravnosti (številka: 2, 2002)
  Vojaška geografija v Sloveniji (številka: 2, 2002)
  Tomaž Podobnikar, Drago Perko, Marko Krevs, Zoran Stančič, David Hladnik (uredniki): Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2001-2002 (številka: 2, 2002)
  "Družbena produkcija prostora" (številka: 2, 2002)
  Podori na Dobraču (številka: 2, 2002)
 70. 2003
   27

  številka: 1 (2003)
  številka: 2 (2003)
  The rural-urban fringe (številka: 1, 2003)
  Položaj in vsebinska usmerjenost fizične geografije v Sloveniji in tujini (številka: 1, 2003)
  Dr. Mitku Panovu v spomin (številka: 1, 2003)
  Vrednotenje ustreznosti mreže vodomernih površinskih vodotokov v Sloveniji (številka: 1, 2003)
  Some features of the human sphere in South-Transdanubia (številka: 1, 2003)
  Ludviku Olasu v spomin (številka: 1, 2003)
  Hallersteinovi zemljevidi in štetje Kitajcev (številka: 1, 2003)
  Vpliv reliefa na oblikovanje nekaterih mezoklimatskih tipov v Sloveniji (številka: 1, 2003)
  Vmesna Evropa - naša realnost (številka: 1, 2003)
  Aplikativna razvojna tipologija hribovskih kmetijskih gospodarstev v občini Ribnica na Pohorju (številka: 1, 2003)
  Ob smrti dr. Danila Furlana (številka: 1, 2003)
  Fran Viljem Lipič: Topografija c.-kr. deželnega glavnega mesta Ljubljane (številka: 1, 2003)
  Lučka Lorber (urednica): Družbenogeografska in narodnostna problematika slovenske manjšine v Porabju na Madžarskem (številka: 2, 2003)
  Členitev Slovenije na gozdnogospodarska območja - primer praktične regionalizacije (številka: 2, 2003)
  Gozdno rastje in morfometrične značilnosti površja v Sloveniji (številka: 2, 2003)
  Political geography of Southern Europe (številka: 2, 2003)
  Pot zemljepisnega imena od nastanka do uporabe (številka: 2, 2003)
  Pomen in perspektive kmetijstva znotraj ljubljanskega avtocestnega obroča (številka: 2, 2003)
  Mag. Branko Mlinar - osemdesetletnik (številka: 2, 2003)
  Dr. Dragu Mezetu v spomin (številka: 2, 2003)
  Kmetijstvo v Sloveniji z vidika obremenjevanja okolja (številka: 2, 2003)
  Prikaz Slovenije v osnovnošolskih učbenikih geografije Evrope na območju nekdanje Jugoslavije (številka: 2, 2003)
  Zvonko Rus - sedemdesetletnik (številka: 2, 2003)
  Kommunales Flächenmanagement als Instrument gegen Flächenverbrauch und Zersiedlung? (številka: 2, 2003)
  Ivan Gams: Kras v Sloveniji v prostoru in času (številka: 2, 2003)
 71. 2004
   30

  številka: 1 (2004)
  številka: 2 (2004)
  Geografska lega cerkva v Ljubljani (številka: 1, 2004)
  Grosse einkaufszentren am stadtrand vs. innerstädtischen geschäften in Ljubljana (številka: 1, 2004)
  Beli Severju v spomin (številka: 1, 2004)
  A supplement to the knowledge of the atmospheric processes over Vojvodina (številka: 1, 2004)
  Dvajseta obletnica Ljubljanskega geografskega društva (številka: 1, 2004)
  Dolomitni kras ali fluviokras? (številka: 1, 2004)
  Razlike in podobnosti v regionalnem razvoju Idrijskega in Zasavja (številka: 1, 2004)
  Franc Lovrenčak: Osnove biogeografije (številka: 1, 2004)
  Življenjska pripoved migrantke Luise (številka: 1, 2004)
  Akademik dr. Ivan Gams - osemdesetletnik (številka: 1, 2004)
  Mateja Sedmak: Kri in kultura (številka: 1, 2004)
  Maja Topole: Geografija Občine Moravče (številka: 1, 2004)
  Okoljske razsežnosti strategije gospodarskega razvoja Slovenije (2001-2206) (številka: 1, 2004)
  Osončenost površja Slovenije (številka: 1, 2004)
  Ivan Gams: Kras v Sloveniji v prostoru in času, 2. pregledana izdaja (številka: 2, 2004)
  Tanja Cegnar, Jožef Roškar: Meteorološka postaja Kredarica 1954-2004 (številka: 2, 2004)
  Geografska obrobnost (številka: 2, 2004)
  Tomi Trilar, Andrej Gogala, Miha Jeršek (uredniki): Narava Slovenije (številka: 2, 2004)
  Nekatere značilnosti lokalne klime v Zagorski dolini (številka: 2, 2004)
  Sodobni urbanizacijski procesi (številka: 2, 2004)
  Sonaravno kmetijstvo v Sloveniji (številka: 2, 2004)
  Slavko Brinovec: Kako poučevati geografijo (številka: 2, 2004)
  Tomaž Podobnikar, Drago Perko, David Hladnik, Marko Krevs, Marjan Čeh, Zoran Stančič (uredniki): Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2003-2004 (številka: 2, 2004)
  Geografija javnega potniškega prometa na primeru Ljubljane (številka: 2, 2004)
  Drago Kladnik, Marjan Ravbar: Členitev slovenskega podeželja (številka: 2, 2004)
  Narava Slovenije (številka: 2, 2004)
  Pretvarjanje listov zemljiško-katastrskega načrta v Gauss-Krügerjev koordinatni sistem (številka: 2, 2004)
  Characteristics of rural unemployment in south-Transdanubia (Hungary) (številka: 2, 2004)
 72. 2005
   27

  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  Vrednotenje nedovoljenih odlagališč odpadkov glede na nujnost njihove sanacije (številka: 1, 2005)
  "Urban sprawl" (številka: 1, 2005)
  Spreminjanje podnebja v holocenu (številka: 1, 2005)
  Vzroki spreminjanja podnebja (številka: 1, 2005)
  Damir Josipovič: Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji (številka: 1, 2005)
  Julij Titl: Kelti in Slovenci (številka: 1, 2005)
  Simon Lenarčič: Popravopis (številka: 1, 2005)
  V slovo profesorici Zvezdani Knez - Šterbenc (številka: 1, 2005)
  Oceani in spreminjanje podnebja (številka: 1, 2005)
  Spreminjanje podnebja ter človekovo zdravje in počutje (številka: 1, 2005)
  Regionalna identiteta mladih v Zasavju (številka: 1, 2005)
  Velikost kmetijskih gospodarstev v Sloveniji (številka: 1, 2005)
  Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Janez Šumrada, Mimi Urbanc: Atlant (številka: 1, 2005)
  Geografski vidiki mreženja podjetij v Sloveniji (številka: 2, 2005)
  Razvojni problemi podeželskih naselij Spodnjega Podravja (številka: 2, 2005)
  Turizem v izbranih slovenskih alpskih turističnih krajih med letoma 1985 in 2003 (številka: 2, 2005)
  Geografski terminološki slovar (številka: 2, 2005)
  Pretočni režimi v Sloveniji med letoma 1971 in 2000 (številka: 2, 2005)
  Mesto v objemu voda (številka: 2, 2005)
  Geografov pogled na tuja zemljepisna imena v Slovenskem pravopisu 2001 (številka: 2, 2005)
  Krajevna imena (številka: 2, 2005)
  Razvojne možnosti naselij na depopulacijskih območjih glede na starostno sestavo gospodinjstev (številka: 2, 2005)
  Turizem na ekoloških kmetijah slovenskega podeželja (številka: 2, 2005)
  Irena Rejec Brancelj, Aleš Smrekar, Drago Kladnik (ur.): Podtalnica Ljubljanskega polja (številka: 2, 2005)
  Tatjani Šifrer v spomin (številka: 2, 2005)
 73. 2006
   46

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  Metodologija določanja fragmentiranosti gozda (številka: 1, 2006)
  Nagrade ZGDS za leto 2006 (številka: 1, 2006)
  Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU v letu 2005 (številka: 1, 2006)
  E-City: mednarodna konferenca projekta FUTURE (številka: 1, 2006)
  Bojan Čas (urednik): Strukture prostora in časa (številka: 1, 2006)
  Litološke in reliefne značilnosti lunanskih kamnitih gozdov na južnokitajskem krasu (številka: 1, 2006)
  Franci Petek: Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu (številka: 1, 2006)
  3. srečanje projektnih partnerjev mednarodnega projekta R.A.V.E. Space (številka: 1, 2006)
  Domači kraški izrazi z Ljubljanskega barja (številka: 1, 2006)
  Vpliv komasacij na kmetijstvo in podeželska naselja na Dravskem in Ptujskem polju (številka: 1, 2006)
  Slavko Brinovec - sedemdesetletnik (številka: 1, 2006)
  Nagradi Avstrijskega geografskega društva (številka: 1, 2006)
  Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik 45-1 (številka: 1, 2006)
  3. Melikovi geografski dnevi: Narava proti družbi? (številka: 1, 2006)
  Revitalizacija potoka Ložnice v Dravinjskih goricah (številka: 1, 2006)
  Vojne v Afriki - afriški vsakdan (številka: 1, 2006)
  Vpliv industrije na regionalni razvoj Tuzelske kotlina (številka: 1, 2006)
  Julij Titl: Venčesl in okolica (številka: 1, 2006)
  60 let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (številka: 1, 2006)
  Politična geografija globalizacije (številka: 1, 2006)
  National Geographic Society: Slovenija (številka: 1, 2006)
  3. sestanek raziskovalcev INTERREG projekta DIAMONT (številka: 1, 2006)
  O pomenu Antona Melika za slovensko geografijo (številka: 1, 2006)
  Analiza vidnosti s prostorskim kotom odprtega neba (številka: 2, 2006)
  Aleš Smrekar: Zavest ljudi o pitni vodi (številka: 2, 2006)
  V spomin Marianu Pulini (1936-2005) (številka: 2, 2006)
  Meritve električne upornosti kot sredstvo za ugotavljanje lastnosti gradiva na dolomitnih območjih (številka: 2, 2006)
  Pavle Mihevc - sedemdesetletnik (številka: 2, 2006)
  Človek v Alpah, Desetletje (1996-2006) raziskav navzočnosti človeka v slovenskih Alpah (številka: 2, 2006)
  Vlasto Kopač: Iveri z Grintovcev (številka: 2, 2006)
  Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik 45-2 (številka: 2, 2006)
  Slovenska politična geografija in podeželje na razpotju (številka: 2, 2006)
  Seminar za učitelje v okviru mednarodnega projekta R.A.V.E. Space (številka: 2, 2006)
  Koliko je oceanov (številka: 2, 2006)
  Sporočilnost zemljevidov v luči prvega svetovnega atlasa v slovenskem jeziku (številka: 2, 2006)
  Ocena razvoja Zgornje Gorenjske z vidika okoljske, socialne in ekonomske trajnosti (številka: 2, 2006)
  Mirko Pak - sedemdesetletnik (številka: 2, 2006)
  Ugotavljanje pokrovnosti Slovenije iz satelitskih posnetkov Landsat (številka: 2, 2006)
  8. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji (številka: 2, 2006)
  Geografija v raziskovalnih delavnicah (številka: 2, 2006)
  Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU v letu 2005 (številka: 2, 2006)
  Vrednote prostora kot integralni del izobraževanja (številka: 2, 2006)
  Drago Perko, Janez Nared, Marjan Čeh, David Hladnik, Marko Krevs, Tomaž Podobnikar, Radoš Šumrada (uredniki): Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005-2006 (številka: 2, 2006)
  Dostopnost do avtobusnih postajališč (številka: 2, 2006)
 74. 2007
   34

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  Izzivi in ovire sonaravnega kmetijstva na Dravskem polju (številka: 1, 2007)
  Spreminjanje rabe tal v severnih Goriških brdih (številka: 1, 2007)
  Blaž Komac: Dolec kot značilna reliefna oblika dolomitnega površja ... (številka: 1, 2007)
  Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU v letu 2006 ... (številka: 1, 2007)
  Drago Kladnik: Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta ... (številka: 1, 2007)
  Zemljepis v turjaški "knežji" knjižnici (številka: 1, 2007)
  Tematski zemljevidi in avtorska pravica (številka: 1, 2007)
  Suburbano območje mesta Celja (številka: 1, 2007)
  Geografske dileme (številka: 1, 2007)
  Učenje ob vodi v šoli v naravi (številka: 1, 2007)
  Danilo Dolenc, Jerneja Fridl, Damir Josipovič, Drago Kladnik, Drago Perko, Marjan Ravbar, Peter Repolusk, Mimi Urbanc, Tina Žnidaršič, Erika Žnidaršič: Popisni atlas Slovenije 2002 (številka: 1, 2007)
  Kultura in regionalna politika (številka: 1, 2007)
  Aleš Smrekar: Divja odlagališča odpadkov na območju Ljubljane ... (številka: 1, 2007)
  Drago Kladnik: Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen ... (številka: 1, 2007)
  Matjaž Klemenčič, Vladimir Klemenčič: Prizadevanje! koroških Slovencev za narodnostni obstoj po drugi svetovni vojni ... (številka: 1, 2007)
  Uporaba integralnega geografskega modela raziskovanja okolja in okoljskih sestavin za varovanje vodnih virov (številka: 1, 2007)
  Jernej Pavšič (urednik): Geološki terminološki slovar ... (številka: 1, 2007)
  Aleš Smrekar, Drago Kladnik: Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane ... (številka: 2, 2007)
  Naravni procesi v svetih knjigah (številka: 2, 2007)
  Jožefinski vojaški zemljevid kot geografski vir (številka: 2, 2007)
  Janez Nared, Drago Perko, Marjan Ravbar, Andrej Horvat, Marko Hren, Luka Juvančić, Ivo Piry, Borut Rončević (uredniki): Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj ... (številka: 2, 2007)
  Geografija človeških virov v Sloveniji - pomen ustvarjalnih socialnih skupin za regionalni razvoj (številka: 2, 2007)
  Podeželski turizem v Spodnjem Podravju in regijska turistična ponudba (številka: 2, 2007)
  Skupna zemljišča v Sloveniji (številka: 2, 2007)
  Okoljevarstveno navskrižje! habitatov ranljivih vrst ptic in električnega daljnovodnega omrežja (številka: 2, 2007)
  Drago Perko: Morfometrija površja Slovenije (številka: 2, 2007)
  Problematična imena držav v slovenskem jeziku (številka: 2, 2007)
  Analiza zgodovinskega kartografskega gradiva Triglavskega narodnega parka (številka: 2, 2007)
  Janez Nared: Prostorski vplivi slovenske regionalne politike (številka: 2, 2007)
  Blaž Komac, Matija Zorn: Pobočni procesi in človek (številka: 2, 2007)
  David Bole, Franci Petek, Marjan Ravbar, Peter Repolusk, Maja Topole: Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih (številka: 2, 2007)
  Kmetijstvo in spreminjanje rabe tal na Ljubljanskem polju (številka: 2, 2007)
 75. 2008
   33

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  Širjenja urbanizacije na poplavna območja (številka: 1, 2008)
  Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Milan Orožen Adamič, Miha Pavšek, Drago Perko, Peter Repolusk, Mimi Urbanc (uredniki): Slovenia in focus (številka: 1, 2008)
  Raba utemeljevalne teorije in programa ATLAS.ti v geografiji (številka: 1, 2008)
  Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik, Blaž Komac, Franci Petek, Peter Repolusk, Matija Zorn: Terasirana pokrajina Goriških brd (številka: 1, 2008)
  Janez Jesenko - malce pozabljeni velikan slovenske geografije (številka: 1, 2008)
  Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU v letu 2007 (številka: 1, 2008)
  Matija Zorn: Erozijski procesi v slovenski Istri (številka: 1, 2008)
  Večkriterijsko vrednotenje v prostorskem načrtovanju (številka: 1, 2008)
  Aleš Smrekar, Drago Kladnik: Gnojišča na Ljubljanskem polju (številka: 1, 2008)
  Od medicinske geografije h geografiji zdravja (številka: 1, 2008)
  Nekaj načinov preučevanja erozijskih procesov (številka: 1, 2008)
  Krotnik, Krotnjek, Krotnjak, Korenščica ali Potok (številka: 1, 2008)
  Jutranji termični veter v Barkovljah pri Trstu (številka: 1, 2008)
  Marjan Ravbar, David Bole, Geografski vidiki ustvarjalnosti (številka: 1, 2008)
  Pogovor v kavarni: soočenje teorije in prakse (številka: 1, 2008)
  Topografska in geomorfološka opredelitev vrhov ter analiza oblik (številka: 2, 2008)
  Drago Perko, Matija Zorn, Nika Razpotnik, Marjan Čeh, David Hladnik, Marko Krevs, Tomaž Podobnikar, Blaž Repe, Radoš Šumrada ( uredniki): Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007-2008 (številka: 2, 2008)
  Blaž Komac, Karel Natek, Matija Zorn: Geografski vidiki poplav v Sloveniji (številka: 2, 2008)
  Geografska analiza razvojnih dejavnikov v Sloveniji: ustvarjalnost in naložbe (številka: 2, 2008)
  Prostorska razporeditev hribovskih kmetij v alpski in predalpski Sloveniji po stanjih in odločitvah glede nasleditve na njih (številka: 2, 2008)
  Zgodovina Geografskega vestnika (številka: 2, 2008)
  Večdimenzionalnost pokrajine: primer slovenske Istre (številka: 2, 2008)
  Matija Zorn, Blaž Komac: Zemeljski plazovi v Sloveniji (številka: 2, 2008)
  Metode določanja erozivnosti dežja (številka: 2, 2008)
  David Bole: Ekonomska preobrazba slovenskih mest (številka: 2, 2008)
  Prihodnost Alp in delfi metoda (številka: 2, 2008)
  Erozijski procesi v hrvaškem delu "sive Istre" (številka: 2, 2008)
  Mihael Brenčič, Walter Polntig!: Podzemne vode Karavank - Skrito bogastvo (številka: 2, 2008)
  Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah Triglavskega narodnega parka (številka: 2, 2008)
  Renato Vidrih: Potresna dejavnost Zgornjega Posočja (številka: 2, 2008)
  The ability to regional labour market adjustment in the villages of Baranya (številka: 2, 2008)
 76. 2009
   34

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  Evropska geografska imena (številka: 4, 2009)
  Valerija Babij, ... (uredniki): Kras: trajnostni razvoj kraške pokrajine (številka: 1, 2009)
  Pasti in dileme okoljskih poročil (številka: 1, 2009)
  Pokrajinski učinki skalnega podora v Pologu (številka: 1, 2009)
  Spreminjanje višine morja v severnem Jadranu kot pokazatelj podnebnih sprememb (številka: 1, 2009)
  Zoisove geografske knjige (številka: 1, 2009)
  Marjan Ravbar: Razvojni dejavniki v Sloveniji - ustvarjalnost in naložbe (številka: 1, 2009)
  Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU v letu 2008 (številka: 1, 2009)
  Odprte dileme pomenske razmejitve izrazov endonim in eksonim (številka: 1, 2009)
  Matej Gabrovec, David Bole: Dnevna mobilnost v Sloveniji (številka: 1, 2009)
  Prestrežene padavine (številka: 1, 2009)
  Janez Nared, Damjan Kavaš: Spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji (številka: 1, 2009)
  Morfometrični kazalniki in enote oblikovanosti površja v Sloveniji (številka: 1, 2009)
  Barbara Lampič (številka: 1, 2009)
  Bogoljub Aničić, Anton Petrovič: Geološka zgradba in geološke zanimivosti Bohorja (številka: 1, 2009)
  Tatjana Kikec (urednica) (številka: 1, 2009)
  Matej Vranješ: Prostor, teritorij, kraj: produkcije lokalnosti v Trenti in na Soči (številka: 1, 2009)
  Brigita Jamnik, Aleš Smrekar, Borut Vrščaj: Vrtičkarstvo v Ljubljani (številka: 2, 2009)
  Marijan M. Klemenčič, Barbara Lampič, Irma Potočnik Slavič: Kmetijstvo v občini Ljubljana (številka: 2, 2009)
  Nekateri učinki bojevanja na naravno pokrajino (številka: 2, 2009)
  Nika Razpotnik, Mimi Urbanc, Janez Nared: Prostorska in razvojna vprašanja Alp (številka: 2, 2009)
  Marko Snoj: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen (številka: 2, 2009)
  Bojan Erhartič: Jemen, Vodniki Ljubljanskega geografskega društva (številka: 2, 2009)
  Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik: Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji (številka: 2, 2009)
  O dilemah in dejanskem stanju slovenske geografije v času delovanja tretje generacije slovenskih geografov (številka: 2, 2009)
  Janez Nared, Drago Perko (urednika): Razvojni izzivi Slovenije, Regionalni ravoj 2 (številka: 2, 2009)
  Primerjava kmetij z naslednikom in brez njega glede na nekatere strukturne in socioekonomske značilnosti (številka: 2, 2009)
  Zdravko Mlinar: Življenjsko okolje v globalni informacijski dobi (številka: 2, 2009)
  Slovenija v naravnogeografskih členitvah Evrope (številka: 2, 2009)
  Novejši procesi v prostorskem razvoju Maribora (številka: 2, 2009)
  Določanje morfoloških enot površja v Sloveniji s prirejeno Hammondovo metodo (številka: 2, 2009)
  Razvoj okoljske miselnosti v Sloveniji (številka: 2, 2009)
 77. 2010
   12

 78. 2011
   26

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  Morfogeneza kotline Rakov Škocjan ( 1, 2011)
  Drago Kladnik (urednik): Slovenija V, Vodniki Ljubljanskega geografskega društva ... (številka: 1, 2011)
  Mateja Ferk, Uroš Stepišnik: Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana, Georitem 17 ... (številka: 1, 2011)
  Uporaba metode fokusnih skupin v prostorskem načrtovanju (številka: 1, 2011)
  Vpliv stopnje urbaniziranosti na dohodkovne vire družinskih kmetij v Sloveniji (številka: 1, 2011)
  Matija Zorn, Blaž Komac, Rok Ciglič, Miha Pavšek (uredniki): Neodgovorna odgovornost, Naravne nesreče 2 ... (številka: 1, 2011)
  Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU v letu 2010 ... (številka: 1, 2011)
  Zveza med razprostranjenostjo prsti in rabo tal v Mislinjski dolini s hribovitim obrobjem (številka: 1, 2011)
  Primerjava rezultatov računalniškega prepoznavanja reliefnih oblik z rezultati geomorfološkega kartiranja (številka: 1, 2011)
  Mimi Urbanc: Pokrajinske predstave o slovenski Istri, Georitem 15 ... (številka: 1, 2011)
  Aleš Smrekar, Bojan Erhatič !, Mateja Šmid Hribar: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Georitem 16 ... (številka: 1, 2011)
  Spreminjanje višine morske gladine v kvartarju (številka: 1, 2011)
  Soodvisnost nekaterih obalnih reliefnih oblik (številka: 2, 2011)
  Priseljevanje iz Bosne in Hercegovine - glavne demografske značilnosti in prostorska osredotočenost (številka: 2, 2011)
  Izzivi in ovire za ekološko pridelavo fig v slovenski Istri (številka: 2, 2011)
  Rožle Bratec Mrvar, Lukas Birsak, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Jurij Kunaver: Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica, Geografija Slovenije 22 ... (številka: 2, 2011)
  Andrea Bocco, Paolo Zeppetella (urednika): Innovative policies for Alpine towns: Alpine space small local urban centres innovative pack ... (številka: 2, 2011)
  Primož Pipan, Mimi Urbanc (urednika): ClimAlpTour: podnebne spremembe in njihov vpliv na turizem v Alpah ... (številka: 2, 2011)
  Širjenje gozda na krasu kot dejavnik prostorskega razvoja (številka: 2, 2011)
  Dr. Franc Lovrenčak, redni profesor v pokoju - sedemdesetletnik (številka: 2, 2011)
  Ocena vpliva politike razvoja podeželja na regionalni razvoj (številka: 2, 2011)
  Možnosti uporabe zračnega laserskega skeniranja (LIDAR) za geomorfološke študije (številka: 2, 2011)
  Miha Čekada, Petra Gostinčar, Miha Staut: Jamarska karta Kaninskega pogorja ... (številka: 2, 2011)
  Matjaž Napokoj: Šrilanka, Vodniki Ljubljanskega geografskega društva ... (številka: 2, 2011)
 79. 2012
   35

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  Morphological typifications of Slovenia's surface using global classification methods (številka: 1, 2012)
  Geographical marginality as a research topic in Slovenian geography (številka: 1, 2012)
  Climate research on Slovenian territoty in pre-instrumental period (številka: 1, 2012)
  Development patterns of Slovene tourist destinations (številka: 1, 2012)
  Education for active citizenship in spatial-planning processes (številka: 1, 2012)
  Environmental awareness in Slovenia through residents' relationship to waste (številka: 1, 2012)
  Slovenia in geographical typifications and regionalizations of Europe (številka: 1, 2012)
  The impacts of globalization in rural areas of Slovenia (številka: 1, 2012)
  Mass movement susceptibility maps in Slovenia (številka: 1, 2012)
  Slovenian geography and geographical names (številka: 1, 2012)
  From ethnic to national (številka: 1, 2012)
  Socio-economic characteristics of the Slovene urban system (številka: 1, 2012)
  Latest research on karst waters in Slovenia and their significance (številka: 1, 2012)
  Geography in Slovenia (številka: 1, 2012)
  New possibilities for assessing the damage caused by natural disasters in Slovenia (številka: 1, 2012)
  Daily commuters in Slovenia (številka: 1, 2012)
  Mobility and the lifestyle of the Slovene population (številka: 1, 2012)
  Geodiversity and geomorphosite research in Slovenia (številka: 1, 2012)
  Karstology in motorway construction on classical karst (številka: 1, 2012)
  The role of creativity in geographic studying of human resources in Slovenia (številka: 1, 2012)
  Temperaturni režimi rek v Sloveniji v obdobju 1976-1990 in spremembe režimov v obdobju 1991-2005 (številka: 2, 2012)
  Franc Batič, Borislava Košmrlj - Levačič (urednika): Botanični terminološki slovar ... (številka: 2, 2012)
  90-letnica organizirane društvene dejavnosti slovenskih geografov (številka: 2, 2012)
  Dva pristopa k varstvu narave (številka: 2, 2012)
  Drago Kladnik (urednik): Slovenija VI, Ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva ... (številka: 2, 2012)
  Irena Mrak: High mountain areas and their resilience to tourism development = Visokogorska območja in njihovo odzivanje na razvoj turizma, GeograFF 11 ... (številka: 2, 2012)
  Rok Ciglič, Drago Perko, Matija Zorn (uredniki): Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011-2012, GIS v Sloveniji 11 ... (številka: 2, 2012)
  Blaž Komac, Matija Zorn, Rok Ciglič: Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi, Georitem 18 ... (številka: 2, 2012)
  Identitetne regije Slovenije (številka: 2, 2012)
  Ustreznost omrežja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji z vidika razpršenosti poselitve (številka: 2, 2012)
  Oblikovanje modela razvoja okoljske ozaveščenosti in okolju prijaznega vedenja (številka: 2, 2012)
  Blaž Repe, Robert Brus: Kalifornija, Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Amerika ... (številka: 2, 2012)
  Evapotranspiracija: pregled vplivnih dejavnikov in metod izračuna (številka: 2, 2012)
 80. 2013
   19

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  Prof. dr. Bojan Ogorelec - tiskana bibliografija 1974-2012 (številka: 1, 2013)
  Plinij Starejši: Naravoslovje 1: Kozmologija in geografija, knjige 1-6, Zbirka Historia scientiae ... (številka: 1, 2013)
  Marjan Ravbar, Jani Kozina: Geografski pogledi na družbo znanja v Sloveniji, Georitem 19 ... (številka: 1, 2013)
  Primož Gašperič, Milan Orožen Adamič, Janez Šumrada: Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812 ... (številka: 1, 2013)
  Matej Hriberšek: Po Plinijevem nebu in Zemlji, Zbirka Historia scientiae ... (številka: 1, 2013)
  Drago Kladnik, Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Drago Perko, Peter Repolusk, Manca Volk: Slovenski eksonimi, Geografija Slovenije 24 ... (številka: 1, 2013)
  Akademik prof. dr. Igor Vrišer - utemeljitelj slovenske geografske regionalno planerske šole (številka: 1, 2013)
  Bojan Erhartič: Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer ... (številka: 1, 2013)
  Milan Natek - osemdesetletnik (številka: 1, 2013)
  Janez Nared, David Bole, Matej Gabrovec, Matjaž Geršič, Maruša Goluža, Nika Razpotnik Visković, Petra Rus: Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji, Georitem 20 ... (številka: 1, 2013)
  Mateja Breg Valjavec: Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah, Geografija Slovenije 26 ... (številka: 2, 2013)
  Drago Kladnik, Drago Perko: Slovenska imena držav, Geografija Slovenije 25 ... (številka: 2, 2013)
  Aleš Smrekar, Jernej Tiran (urednika): 2Bparks Mainstream ... (številka: 2, 2013)
  Akademik prof. dr. Andrej Kranjc, sedemdesetletnik (številka: 2, 2013)
  Janez Nared, Drago Perko, Nika Razpotnik Visković (uredniki): Nove razvojne perspektive, Regionalni razvoj 4 ... (številka: 2, 2013)
  Boštjan Rogelj, Irma Potočnik Slavič, Irena Mrak (uredniki): Gorenjska v obdobju glokalizacije ... (številka: 2, 2013)
  Nika Razpotnik Visković: Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij, Georitem 21 ... (številka: 2, 2013)
 81. 2014
   30

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  Matija Zorn, Nika Razpotnik Visković, Peter Repolusk, Mateja Ferk: Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja - enotni pristop in izbrana orodja ... (številka: 1, 2014)
  Hidrogeografske značilnosti in kakovostno stanje vodotokov v povirju Reke (številka: 1, 2014)
  Mladinski turizem in potovalne navade študentov - primer Univerze na Primorskem (številka: 1, 2014)
  David Bole, Mateja Šmid Hribar, Jani Kozina, Primož Pipan (uredniki): Sinergija kulture in turizma za razvoj podeželskih območij ... (številka: 1, 2014)
  Andrej Bandelj, Primož Pipan: Videmsko, Vodniki Ljubljanskega geografskega društva ... (številka: 1, 2014)
  V spomin Juliju Titlu (24. november 1914-9. januar 2014) (številka: 1, 2014)
  Obravnava geografije kot znanosti pri pouku v osnovni šoli (številka: 1, 2014)
  Nekaj misli o konceptu prožnosti v geografiji naravnih nesreč (številka: 1, 2014)
  Matjaž Geršič, Blaž Repe, Matej Blatnik, Valentina Brečko Grubar, Bojana Kovač, Nejc Pozvek, Ana Seifert: Geografija in rastlinska sukcesija - izbrani primeri iz slovenskih pokrajin ... (številka: 1, 2014)
  Matija Zorn, Blaž Komac, Rok Ciglič, Miha Pavšek (uredniki): (Ne)prilagojeni, Naravne nesreče 3 ... (številka: 1, 2014)
  Drago Kladnik, Primož Pipan, Primož Gašperič: Poimenovanja Piranskega zaliva ... (številka: 1, 2014)
  Marko Žerovnik: Ivan Selan: Od ponarejanja denarja do slavnega kartografa ... (številka: 1, 2014)
  Podeželski turizem in socialni kapital v Sloveniji (primer vasi v občini Cerkno) (številka: 1, 2014)
  V spomin Ivanu Gamsu (5. julij 1923-10. marec 2010) (številka: 1, 2014)
  Rok Ciglič, Drago Perko, Matija Zorn (uredniki): Digitalni prostor ... (številka: 2, 2014)
  Rok Ciglič: Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om ... (številka: 2, 2014)
  Vprašanje legitimnosti skupne kmetijske politike z vidika okoljske komponente trajnostnega razvoja podeželja (številka: 2, 2014)
  Vrednotenje nekdanje in sedanje proizvodnje nevarnih odpadkov v Ljubljani z vidika obremenjevanja podtalnice (številka: 2, 2014)
  Tomaž Hartman: Pragozd: pranarava Kočevske ... (številka: 2, 2014)
  Marjan Dolgan, Jerneja Fridl, Manca Volk: Literarni atlas Ljubljane ... (številka: 2, 2014)
  Miha Pavšek, Jaka Ortar, Manca Volk Bahun, Klemen Volontar, Janez Markošek, Aleš Poredoš: Snežna sezona 2012/2013 v Sloveniji ... (številka: 2, 2014)
  Albert Einstein: Teorija relativnosti, Zbirka historia scientiae ... (številka: 2, 2014)
  Aleš Smrekar, Mateja Šmid Hribar, Jernej Tiran, Bojan Erhartič: Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja ... (številka: 2, 2014)
  Pomen obalnih mokrišč za prebivalce slovenske Istre (številka: 2, 2014)
  Geografska analiza volilne udeležbe v Sloveniji (številka: 2, 2014)
  Geografski opus Rudolfa Badjure (številka: 2, 2014)
  Janez Nared, Nika Razpotnik Visković (urednika): Izbrani primeri upravljanja območij s kulturno dediščino ... (številka: 2, 2014)
  Ugotavljanje intenzivnosti geomorfnih procesov s pomočjo posnetkov cikličnega aerofotografiranja Slovenije (številka: 2, 2014)
 82. 2015
   18

 83. 2016
   64

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  Stanko Pelc: Mestno prebivalstvo Slovenije ... (številka: 1, 2016)
  Prsti in erozija v antropogeni sredozemski pokrajini II, Palermo, Italija, 29. 2.-4. 3. 2016 (številka: 1, 2016)
  Razstava ob sedemdesetletnici rednih opazovanj Triglavskega ledenika (številka: 1, 2016)
  Delavnica Znanje, oblikovanje politik in učenje v evropskih metropolitanskih regijah: izkušnje in pristopi, Bruselj, Belgija, 25.-26. 1. 2016 (številka: 1, 2016)
  Delavnica za doktorske študente geomorfologije - Windsor 2015, Windsor, Združeno kraljestvo, 7.-10. 12. 2015 (številka: 1, 2016)
  Trevor Shaw, Alenka Čuk: Slovenski kras in jame v preteklosti ... (številka: 1, 2016)
  The new paradigm of solution dolines (številka: 1, 2016)
  Katarina Polajnar Horvat: Okolju prijazno vedenje ... (številka: 1, 2016)
  21. zasedanje Vzhodnosrednjeevropskega in jugovzhodnoevropskega jezikovno-zemljepisnega oddelka Skupine strokovnjakov Združenih narodov za zemljepisna imena, Ljubljana, 26. 11. 2015 (številka: 1, 2016)
  V spomin Milanu Šifrerju (1928-2016) (številka: 1, 2016)
  Poročilo o delu Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v obdobju 2013-2016 (številka: 1, 2016)
  Ilešičevi in Melikovi dnevi 2015 - Novosti geografske stroke in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, Koper, 25.-26 .9. 2015 (številka: 1, 2016)
  Morfološka tipologija stanovanjskih območij v Ljubljani (številka: 1, 2016)
  Rok Ciglič, Blaž Komac: The Central-European urban heat island atlas ... (številka: 1, 2016)
  Začetek projekta SMART-MR: Trajnostni ukrepi za učinkovitejši promet v metropolitanskih regijah, Ljubljana, 5.-6. 5. 2016 (številka: 1, 2016)
  Mednarodni simpozij Javno-zasebno partnerstvo pri upravljanju z ekosistemskimi storitvami: izzivi in potenciali skupnih virov Ljubljana, 19.-20. 5. 2016 (številka: 1, 2016)
  Ekonomska i ekohistorija/Economic- and Ecohistory 11 (številka: 1, 2016)
  2. mednarodna znanstvena konferenca Geobalcanica, Skopje, Makedonija, 10.-12. 6. 2016 (številka: 1, 2016)
  Delavnica Raziskovanje gora v Obzorju 2020, Ljubljana, 10. 5. 2016 (številka: 1, 2016)
  Navidezna zvrnjenost objektov na državnem ortofotu ali kaj moramo vedeti, ko uporabljamo državni ortofoto? (številka: 1, 2016)
  Nina Rman, Matevž Novak (urednika): 70 geoloških zanimivosti Slovenije ... (številka: 1, 2016)
  Prispevek k slovenski terminologiji krasa in kraških oblik na eogenetskih kvartarnih kalkarenitih (številka: 1, 2016)
  Drago Perko, Rok Ciglič, Matjaž Geršič (uredniki): Terasirane pokrajine ... (številka: 1, 2016)
  Vpliv podnebnih sprememb na količine vode in poplave morja v slovenski Istri (številka: 1, 2016)
  8. delavnica Inštituta za raziskovanje evropskih kmetijskih pokrajin (EUCALAND), Parada de Sil, Španija, 18.-21. 10. 2015 (številka: 1, 2016)
  Simpozij o zemljepisnih imenih narodnih manjšin v Sloveniji, Avstrija, Gradec, 4. 3. 2016 (številka: 1, 2016)
  Pogostost in obseg požarov v naravi na Krasu in v slovenski Istri (številka: 1, 2016)
  Mednarodni simpozij o zemljepisnih imenih: "Zemljepisna imena, raznolikost in dediščina", Clarens, Južna Afrika, 16.-17. 9. 2015 (številka: 1, 2016)
  Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU v letu 2015 ... (številka: 1, 2016)
  15 let Oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (številka: 1, 2016)
  Geografska dediščina - sedem desetletij Zemljepisnega muzeja (številka: 1, 2016)
  Posvetovanje Komisije za degradacijo zemljišč in dezertifikacijo pri Mednarodni geografski zvezi v Sloveniji, Ljubljana, zahodna Slovenija, 23.-27. 6. 2016 (številka: 1, 2016)
  Poročili o delu Ljubljanskega geografskega društva v letih 2014 in 2015 (številka: 1, 2016)
  Izredni profesor dr. Milan Orožen Adamič - sedemdesetletnik (številka: 1, 2016)
  Letna konferenca Združenja za regionalne študije Gradec, Avstrija, 3.-6. 4. 2016 (številka: 1, 2016)
  Prva delavnica projekta SMART-MR: Participativno prometno načrtovanje, Ljubljana, 15.-16. 9. 2016 (številka: 2, 2016)
  Andrej Bandelj, Jože Mihelič, Jernej Zupančič: Zamejska Koroška ... (številka: 2, 2016)
  Letna konferenca Kraljevega geografskega društva London, Združeno kraljestvo, 30. 8.-2. 9. 2016 (številka: 2, 2016)
  Franc Perko: Od ogolelega do gozdnatega krasa: pogozdovanje krasa ... (številka: 2, 2016)
  Mednarodna konferenca o zgodovini reke Drave, Koprivnica, Hrvaška, 18.-19. 11. 2016 (številka: 2, 2016)
  Evropska konferenca Združenja za uporabo geografskih informacijskih sistemov pri varovanju okolja, Sofija, Bolgarija, 11.-12. 10. 2016 (številka: 2, 2016)
  33. mednarodni geografski kongres, Peking, Kitajska, 21.-25. 8. 2016 (številka: 2, 2016)
  Mednarodna konferenca o mejah in administrativni dediščini, Ljubljana, 24.-26. 11. 2016 (številka: 2, 2016)
  Mednarodna jamarska odprava Zverinjačke rupe 2016, Lovćen, Črna gora, 30. 7.-14. 8. 2016 (številka: 2, 2016)
  Srečanje v okviru projekta "Povezovanje hidro-geomorfoloških raziskav v Evropi", Praga, Češka, 21.-23. 9. 2016 (številka: 2, 2016)
  13. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji, Ljubljana, 27. 9. 2016 (številka: 2, 2016)
  Ledinska imena na kulturnih terasah (številka: 2, 2016)
  Naravne in umetne pregrade ter z njimi povezani hidro-geomorfni procesi (številka: 2, 2016)
  Raziskovalne igralnice na ZRC SAZU, Ljubljana, 2. 8. 2016 (številka: 2, 2016)
  Novi magistri in doktorji znanosti s področja geografije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (številka: 2, 2016)
  Geografski simpozij v belgijskem Liegu, Liege, Belgija, 17.-22. 7. 2016 (številka: 2, 2016)
  27. Evropska dendroekološka delavnica Kranjska Gora, 12.-18. 9. 2016 (številka: 2, 2016)
  Somestja v Sloveniji (številka: 2, 2016)
  Rok Ciglič, Matjaž Geršič, Drago Perko, Matija Zorn (uredniki): Digitalni podatki ... (številka: 2, 2016)
  Mednarodna konferenca Karpatsko-balkansko-dinarske geomorfološke komisije, Postojna, 13.-17. 9. 2016 (številka: 2, 2016)
  (Ne)vidne spremembe podeželskih skupnosti (številka: 2, 2016)
  38. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije, Ravne na Koroškem, 28.-30. 9. 2016 (številka: 2, 2016)
  Sedemdeset let raziskovanj na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU (številka: 2, 2016)
  Uvodni sestanek za projekt MEDFEST Ljubljana, 29.-30. 11. 2016 (številka: 2, 2016)
  The beginnings of the research of Slovenian Alps (številka: 2, 2016)
  Novi doktorji znanosti s področja geografije na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem (številka: 2, 2016)
  Trendi pretokov rek jadranskega povodja v Sloveniji brez Posočja (številka: 2, 2016)
 84. 2017
   51

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  Četrti svetovni forum o zemeljskih plazovih, Ljubljana, 30. 5.-2. 6. 2017 (številka: 1, 2017)
  Matija Zorn, Blaž Komac, Rok Ciglič, Jure Tičar (uredniki): Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče, Naravne nesreče 4 (številka: 1, 2017)
  Jani Kozina: Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji, Geografija Slovenije 35 (številka: 1, 2017)
  19. srečanje Delovne skupine za eksonime, v povezavi z Delovno skupino za romanizacijo, Praga, Češka, 6.-8. 4. 2017 (številka: 1, 2017)
  Barbara Šterbenc Svetina (glavna urednica): Novi slovenski biografski leksikon 2: B-Bla (številka: 1, 2017)
  Sledi ruralne dediščine v urbani pokrajini (številka: 1, 2017)
  Odskočni sestanek projekta BRIGHT FUTURE, Ljubljana, 23. 3. 2017 (številka: 1, 2017)
  Četrti trienalni znanstveni posvet "Naravne nesreče v Sloveniji", Ig, 28. 3. 2017 (številka: 1, 2017)
  Poročilo o delu Ljubljanskega geografskega društva v letu 2016, Ljubljana, Gosposka ulica 13, http://www.lgd-geografi.si/ (številka: 1, 2017)
  Trendi temperatur in padavin ter trendi pretokov rek v Idrijskem hribovju (številka: 1, 2017)
  Fotogrametrični in lidarski oblaki točk (številka: 1, 2017)
  3. mednarodna znanstvena konferenca Geobalcanica, Skopje, Makedonija, 20.-21. 5. 2017 (številka: 1, 2017)
  Odnos do trajnostnega razvoja in viri znanja o trajnostnem razvoju študentov geografije v Sloveniji (številka: 1, 2017)
  Dolgoročne spremembe okolja 2017, Ljubljana, 11. 5. 2017 (številka: 1, 2017)
  Razvoj podeželja na območju predvidenega krajinskega parka Dragonja (številka: 1, 2017)
  Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU v letu 2016 ... (številka: 1, 2017)
  Konferenca Evropske zveze za geoznanosti, Dunaj, Avstrija, 23.-28. 4. 2017 (številka: 1, 2017)
  Drugi slovenski kongres o vodah, Podčetrtek, 19.-20. 4. 2017 (številka: 1, 2017)
  Srečanje projektnih partnerjev v programski shemi Interreg Mediteran Alicante, Španija, 17. 5. 2017 (številka: 1, 2017)
  V spomin Mirku Bogiću (1916-2016) (številka: 1, 2017)
  Drugi sestanek projekta MEDFEST Barcelona, Španija, 23.-24. 5. 2017 (številka: 1, 2017)
  Prostorsko umeščanje in širitve kmetij v Sloveniji (številka: 1, 2017)
  22. zborovanje slovenskih geografov Maribor, 22.-23. 9. 2017 (številka: 2, 2017)
  Znanstveni svetnik, izredni profesor dr. Marjan Ravbar - sedemdesetletnik (številka: 2, 2017)
  Novi doktorji znanosti s področja geografije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (številka: 2, 2017)
  Drago Perko, Rok Ciglič, Matjaž Geršič, Drago Kladnik (uredniki): Terraced landscapes (številka: 2, 2017)
  Novi doktorji znanosti s področja geografije na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem (številka: 2, 2017)
  Tematska konferenca Mednarodne geografske zveze Bukarešta, Tulcea, Romunija, 11.-15. 9. 2017 (številka: 2, 2017)
  (Ne)omejene možnosti geografije na projektnem trgu?! (številka: 2, 2017)
  Premiki in obrobja - Simpozij raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene kariere, Ljubljana, 23.-24. 11. 2017 (številka: 2, 2017)
  Mednarodni simpozij o zemljepisnih imenih: "Kritično imenoslovje: zemljepisna imena v političnih, zgodovinskih in trženjskih pokrajinah", Windhoek, Namibija, 18.-20. 9. 2017 (številka: 2, 2017)
  Hidro-geomorfni procesi v borealnih in polarnih okoljih, Vilna, Litva, 11.-13. 10. 2017 (številka: 2, 2017)
  "Meje v alpskem prostoru" - posvet Mednarodnega združenja za zgodovino Alp, Innsbruck, Avstrija, 20.-22. 9. 2017 (številka: 2, 2017)
  Drago Kladnik (urednik): Slovenija VII, Vodniki Ljubljanskega geografskega društva (številka: 2, 2017)
  Kongres Evropskega združenja za pokrajinsko ekologijo, Gent, Belgija, 12.-15. 9. 2017 (številka: 2, 2017)
  Mednarodna delavnica ISCAR, Tolmin in Čadrg, 7.-8. 9. 2017 (številka: 2, 2017)
  Učinkovitost socialnega vplivanja pri okoljskem ozaveščanju in vedenju v povezavi z vodo (številka: 2, 2017)
  Raziskovalne igralnice na ZRC SAZU, Ljubljana, 12. 7. 2017 (številka: 2, 2017)
  Stanko Pelc, Miha Koderman (urednika): Nature, tourism and ethnicity as drivers of (de)marginalization: insights to marginality from perspective of sustainability and development (številka: 2, 2017)
  Študijski obisk Južne Koreje Seul, Južna Koreja, 13.-17. 11. 2017 (številka: 2, 2017)
  Trendi pretokov rek v slovenskih Alpah med letoma 1961 in 2010 (številka: 2, 2017)
  16. bienalna konferenca Mednarodnega združenja za preučevanje skupnega Utrecht, Nizozemska, 10.-14. 7. 2017 (številka: 2, 2017)
  Mednarodna delavnica o zeleni infrastrukturi za trajnostno urbano planiranje Bukarešta, Romunija, 6.-9. 7. 2017 (številka: 2, 2017)
  Janez Nared, Katarina Polajnar Horvat, Nika Razpotnik Visković (uredniki): Prostor, regija, razvoj, Regionalni razvoj 6 (številka: 2, 2017)
  Ustreznejša raba slovenskih zemljepisnih imen (številka: 2, 2017)
  Tretji sestanek v okviru projekta MEDFEST, Spoleto, Italija, 8.-9. 11. 2017 (številka: 2, 2017)
  Jernej Tiran: Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani, Georitem 28 (številka: 2, 2017)
  Teoretično in terminološko o konceptu prožnosti (številka: 2, 2017)
  Slovenski regionalni dnevi 2017: Spremljanje in vrednotenje regionalne politike in regionalnega razvoja, Kranjska Gora, 14.-15. 11. 2017 (številka: 2, 2017)
 85. 2018
   54

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  Assessing the impact of input data incongruity in selected quantitative methods for modelling natural landscape typologies (številka: 1, 2018)
  Drago Kladnik (uredniki): Slovenija VIII, Ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva (številka: 1, 2018)
  Priporočila za trajnostno načrtovanje rekreacije na prostem v zavarovanih območjih Slovenije (številka: 1, 2018)
  26. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras": Turistične jame in znanost (ob 200. obletnici odkritja notranjih delov Postojnske jame), Postojna, Slovenija, 18.-23. 6. 2018 (številka: 1, 2018)
  Podaritev akvarela Triglavski ledenik Pavla Kunaverja, Ljubljana, 9. 4. 2018 (številka: 1, 2018)
  Četrti sestanek za projekt MEDFEST, Platres, Ciper, 1.-2. 6. 2018 (številka: 1, 2018)
  Primerjava kulturne pokrajine Hraških listnekov in tamkajšnjega kmetovanja v prvi polovici 19. stoletja in danes (številka: 1, 2018)
  Zaključno srečanje projekta CONNECTEUR - Povezovanje evropskih hidro-geomorfoloških raziskav, Benetke, Italija, 26.-28. 3. 2018 (številka: 1, 2018)
  Im memoriam: Karl Ruppert (1926-2017), mentor in mecen slovenske geografije (številka: 1, 2018)
  Matija Zorn, Peter Mikša, Irena Lačen Benedičič, Matej Ogrin, Ana Marija Kunstelj (uredniki): Triglav (številka: 1, 2018)
  Forum Alpinum 2018 in 7. Konferenca o vodah, Breitenwang, Avstrija, 4.-6. 6. 2018 (številka: 1, 2018)
  Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU v letu 2017 (številka: 1, 2018)
  Poročilo o delu Ljubljanskega geografskega društva v letu 2017 (številka: 1, 2018)
  Okrogla miza o sedimentih, Ljubljana, 17. 1. 2018 (številka: 1, 2018)
  Primerjalna analiza modelov pokrovnosti in rabe zemljišč v izbranih državah (številka: 1, 2018)
  Triglav 240: Posvet ob 240-letnici prvega dokumentiranega vzpona na Triglav, Mojstrana, 8.-9. 6. 2018 (številka: 1, 2018)
  Kras Frmilske doline v Krajinskem parku Boč-Donačka gora (številka: 1, 2018)
  Delavnica "Dobre prakse čezmejnega javnega prometa v srednji Evropi", Liberec, Češka, 16. 5. 2018 (številka: 1, 2018)
  Partnerski sestanek projekta BRIGHT FUTURE, Kajaani, Finska, 8.-9. 5. 2018 (številka: 1, 2018)
  Celostni pristop k preučevanju kvartarnih eolskih kalkarenitov za poznavanje pretekle spremenljivosti podnebja (številka: 1, 2018)
  Erare humanum est ali Karosch ni krš (številka: 1, 2018)
  Družbeni vpliv prireditev v Mestni občini Koper (številka: 1, 2018)
  Letno zborovanje Ameriške zveze geografov, New Orleans, 10.-14. 4. 2018 (številka: 1, 2018)
  4. mednarodna znanstvena konferenca Geobalcanica, Ohrid, Makedonija, 14.-15. 5. 2018 (številka: 1, 2018)
  Simpozij o manjšinskih zemljepisnih imenih, Dunaj, Avstrija, 22.-23. 11. 2018 (številka: 2, 2018)
  14. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji, Ljubljana, 26. 9. 2018 (številka: 2, 2018)
  Zgodovinski pregled Geografskega vestnika (številka: 2, 2018)
  48. mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Mogersdorf (Modinci), Radgona, Avstrija, 3.-6. 7. 2018 (številka: 2, 2018)
  Druga svetovna konferenca mednarodnega Združenja za preučevanje obmejnih območij, Dunaj, Avstrija, Budimpešta, Madžarska, 10.-14. 7. 2018 (številka: 2, 2018)
  Prostorski vzorec vključevanja slovenskih kmetijskih gospodarstev v ekološko kmetovanje (številka: 2, 2018)
  David Bole, Rok Ciglič, Manca Volk Bahun (uredniki): Atlas of industry and industrial towns in Europe (številka: 2, 2018)
  Spremembe pokritosti dna z morskimi travniki v Semedelskem zalivu v obdobju 2009-2015 (številka: 2, 2018)
  5. globalna konferenca ekonomske geografije, Köln, Nemčija, 24.-28. 7. 2018 (številka: 2, 2018)
  21. srečanje Delovne skupine za eksonime, Riga, Latvija, 24.-26. 9. 2018 (številka: 2, 2018)
  Rok Ciglič, Matjaž Geršič, Drago Perko, Matija Zorn (uredniki): Pokrajina v visoki ločljivosti, GIS v Sloveniji 14 (številka: 2, 2018)
  Velika in mala začetnica ter drugi problemi zapisovanja slovenskih zemljepisnih imen (številka: 2, 2018)
  Regionalna konferenca Mednarodne geografske zveze, Quebec, Kanada, 5.-10. 8. 2018 (številka: 2, 2018)
  Raziskovalne igralnice na ZRC SAZU, Ljubljana, 3. in 10. 7. 2018 (številka: 2, 2018)
  Simpozij ob 125. obletnici izida monografije Jovana Cvijića Das Karstphänomen, Beograd, Srbija, 7. 11. 2018 (številka: 2, 2018)
  Sestanek in terensko delo v okviru bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in Združenimi državami Amerike, Knoxville, Tennessee, Združene države Amerike, 22. 8-6. 9. 2018 (številka: 2, 2018)
  Mednarodna konferenca o naravnih nesrečah, Novi Sad, Srbija, 6.-7. 10. 2018 (številka: 2, 2018)
  Peter Kumer, Mateja Šmid Hribar, Nika Razpotnik Visković (uredniki): Catalogue of good practices of sustainable culinary heritage experiences in Mediterranean area (številka: 2, 2018)
  39. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, 27.-28. 9. 2018 (številka: 2, 2018)
  Nova doktorica znanosti s področja geografije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (številka: 2, 2018)
  Mateja Šmid Hribar, Saša Poljak Istenič, Jani Kozina, Peter Kumer (uredniki): The good practices catalogue of participatory urban agriculture (številka: 2, 2018)
  Morfometrični tipi pokrajinskih vročih in mrzlih točk v Sloveniji (številka: 2, 2018)
  Dostopnost do javnega potniškega prometa kot pogoj za socialno vključenost dijakov (številka: 2, 2018)
  Znanstveni simpozij Fenomeni meje - Bela krajina in Žumberak Metlika, 3.-5. 10. 2018 (številka: 2, 2018)
  Challenges in the transformation of Slovene geographical names into Arabic (številka: 2, 2018)
  2. evropska regionalna konferenca Partnerstva za ekosistemske storitve, San Sebastian, Španija, 15.-19. 10. 2018 (številka: 2, 2018)
  Četrto zborovanje slovenskih geomorfologov, Pliskovica, 7.-9. 9. 2018 (številka: 2, 2018)
  Peti sestanek za projekt MEDFEST, Toulouse, Francija, 11.-12. 12. 2018 (številka: 2, 2018)
 86. 2019
   47

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  Ograje v urbani podobi Slovenije (številka: 1, 2019)
  RSCy2019 - 7. mednarodna konferenca o daljinskem zaznavanju in geoinformacijskih raziskavah okolja (Seventh International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment ), Pafos, Ciper, 18. 3.-21.3.2019 (številka: 1, 2019)
  Janez Nared, Jelka Hudoklin, Damjan Kavaš, Alma Zavodnik Lamovšek: Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji. Georitem 29 (številka: 1, 2019)
  Dolgoročne spremembe okolja 2019, Ljubljana, 11. 5. 2019 (številka: 1, 2019)
  Odskočno srečanje v okviru projekta "Požari v okoljskem sistemu Zemlje: znanost in družba", Bruselj, Belgija, 24. 4. 2019 (številka: 1, 2019)
  Simon Kerma: Vinski turizem z geografskim poreklom (številka: 1, 2019)
  Interrelations between spatial distribution of tourism and the second homes in Croatia and Slovenia (številka: 1, 2019)
  22. zasedanje Vzhodnosrednjeevropskega in jugovzhodnoevropskega jezikovno-zemljepisnega oddelka Skupine strokovnjakov Združenih narodov za zemljepisna imena Bratislava, Slovaška, 13. 2. 2019 (številka: 1, 2019)
  Izzivi v turističnem sektorju (številka: 1, 2019)
  Dejan Cigale, Barbara Lampič: Razvoj turistične destinacije na primeru občine Kamnik (številka: 1, 2019)
  Representation of Slovenian filming locations in narratives of foreign-produced movies (številka: 1, 2019)
  Preizkus metodologije določanja hidromorfoloških lastnosti rek na primeru Nadiže (številka: 1, 2019)
  Šesti sestanek za projekt MEDFEST, Heraklion, Grčija , 28.-29. 5. 2019 (številka: 1, 2019)
  Še nekaj problemov pisanja zemljepisnih imen v slovenskem jeziku (številka: 1, 2019)
  1. zasedanje Skupine izvedencev Združenih narodov za zemljepisna imena (UNGEGN) New York, Združene države Amerike, 29. 4.-3. 5. 2019 (številka: 1, 2019)
  Poročilo o delu Ljubljanskega geografskega društva v letu 2018 (številka: 1, 2019)
  Mednarodna konferenca o okoljski zgodovini reke Drave, Koprivnica, Hrvaška, 24.-25. 5. 2019 (številka: 1, 2019)
  Naturalness level of land use in a hilly region in north-eastern Slovenia (številka: 1, 2019)
  Mednarodna delavnica "Teritorialne blagovne znamke v alpski regiji", Bolzano, Italija, 13.-14. 5. 2019 (številka: 1, 2019)
  4. letna konferenca mednarodne zveze za znamčenje prostora IPBA (International Place Branding Association), Volos, Grčija, 27.-29. 11. 2019 (številka: 2, 2019)
  Nova doktorica znanosti s področja geografije na Filozofski i. e. Fakulteti za humanistične študija i. e. študije Univerze na Primorskem (številka: 2, 2019)
  Poletna šola CEEPUS mreže GeoRegNet na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: Trajnostna raba regionalnih virov (številka: 2, 2019)
  Evropski forum Alpbach 2019, Alpbach, Avstrija, 14.-30. 8. 2019 (številka: 2, 2019)
  Slovenski eksonimi v sosedstvu Slovenije (številka: 2, 2019)
  The role of actors' cooperation, local anchoring and innovation in creating culinary tourism experiences in the rural Slovenian Mediterranean (številka: 2, 2019)
  Evropski teden regij in mest v Bruslju, Bruselj, Belgija, 7.-10. 10. 2019 (številka: 2, 2019)
  Uvodno srečanje partnerskih institucij v okviru projekta "100% lokalno", Val Poschiavo, Švica, 9.-13. 10. 2019 (številka: 2, 2019)
  Vmesna konferenca projekta TRANS-BORDERS, Bautzen, Nemčija, 7. 11. 2018 (številka: 2, 2019)
  Sedmi projektni sestanek ter zaključna konferenca projekta MEDFEST, Tavira, Portugalska, 3.-6. 9. 2019 (številka: 2, 2019)
  Raziskovalne igralnice na ZRC SAZU, Ljubljana, 1. 7. 2019 (številka: 2, 2019)
  Jani Kozina, Mateja Šmid Hribar, Saša Poljak Istenič, Jernej Tiran, Nela Halilović: Družbeni učinki urbanega kmetijstva, Georitem 31 (številka: 2, 2019)
  Določanje erozije v gričevjih severovzhodne Slovenije z Gavrilovićevo enačbo (številka: 2, 2019)
  Drago Perko, Rok Ciglič, Matija Zorn (uredniki):The Geography of Slovenia: Small but Diverse.World Regional Geography Book Series (številka: 2, 2019)
  Martin Pogačar, Jasna Fakin Bajec, Petra Kolenc, Jernej Tiran, Katarina Polajnar Horvat, Aleš Smrekar: Zeleno je dobro. Načrtovanje urbanih zelenih površin z ljudmi, ne za ljudi (številka: 2, 2019)
  Primerjava uporabe prostovoljnih geografskih informacij za spremljanje poplav in potresov (številka: 2, 2019)
  Jugovzhodna Evropa in meje - posvet o zgodovinskih in sodobnih predstavah in praksah, Berlin, Nemčija, 14.-15. 11. 2019 (številka: 2, 2019)
  Primerjalna analiza učinkov druženja in sodelovanja v prostovoljnih gasilskih društvih na primerih podeželskih skupnosti z Gorenjske in Sauerlanda (številka: 2, 2019)
  Mednarodna konferenca "Skrite geografije" (številka: 2, 2019)
  Tematska konferenca Mednarodne geografske zveze, Koper, 24.-28.9.2019 (številka: 2, 2019)
  17. bienalna konferenca Mednarodnega združenja za preučevanje skupnega (International Association for the Study of the Commons - IASC) Lima, Peru, 1.-4. 7. 2019 (številka: 2, 2019)
  Novi doktorici znanosti s področja geografije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (številka: 2, 2019)
  Kakovostno stanje Rakiškega stržena po obnovi Centralne čistilne naprave Postojna (številka: 2, 2019)
  Vrednotenje družbene trajnostnosti malega industrijskega mesta (številka: 2, 2019)
  11. mednarodna konferenca o raziskovanju družbenih inovacij, Glasgow, Združeno kraljestvo, 2.-4. 9. 2019 (številka: 2, 2019)
  Termin kras v Jesenkovih geografskih učbenikih (številka: 2, 2019)