Pojem in obseg doline v slovenski regionalni geografiji