Narodna zavest in politična orientacija prebivalstva slovenske Koroške v letih 1848-1914 : disertacija predložena za priznanje doktorata