Jurij Vega in njegove povezave s St. Petersburško akademijo znanosti
Jurij Vega and his connections to the St. Petersburg Academy of Sciences