Konzorcij COSEC 2003 – 2011 : Analiza stanja in predlog novega poslovnega modela