Ekonomsko vrednotenje umetniških dogodkov : umetnost med trgom in državo

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih