Vplivi neformalnih umetniških in ustvarjalnih dejavnosti v večkulturnih vzgojno-izobraževalnih okoljih
The influence of non-formal artistic and creative activities in multicultural educational contexts