Sandalovina - terminologija, etimologija, lastnosti in raba
Sandalwood - terminology, etimology, properties and use