Predstavitev doktorske disertacije "Ocena tveganja za nasilno vedenje pri mladostnikih z vedenjskimi motnjami" (dr. Peter Janjušević, spec. klin. psih.)
Presentation of the doctoral dissertation "Violence risk assessment in adolescents with conduct disorders" (Peter Janjušević, PhD)