Ključni izsledki prostorske in časovne dinamike jelke in bukve v Sloveniji
Spatiotemporal dynamics of silver fir and European beech in Slovenia : a synthesis