Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij