Uresničevalec vatikanske "vzhodne politike" papeža Pavla VI. : (Spominski zapis ob petnajsti obletnici smrti škofa in humanista dr. Vekoslava Grmiča)