Rezultati raziskovanj
Pregled sprememb v potrošnji po anketah v letih 1963, 1968 in 1973 v Sloveniji