O literarni zapuščini Josipine Turnogradske Tomanove