Vpliv avtonomnega živčevja in hormonov nadobistnice na zalogo vitamina A v jetrih in višino njegove koncentracije v krvi psa : disertacija