Modificiranje in odpiranje okoljskih političnih aren