Bukuvze tega uselejterpeozhega molenja tega presvetega Sakramenta tega Oltaria; k' pridnemu shpoganju tehisteh, katiri k' tegaistega Bratoushene shlishjo : narvezh dejl vunusete inu is eneh Franzoskeh bukuvz, katire se Poduzhenje inu molitve imenujejo, na nemshku, inu is tega na vikshe povelle na Kraynsku prestavlene. Pregledane inu pobulshane