Geomehanske numerične analize vplivov gradnje predorov na površino
Geomechanical numerical analyses of tunnel construction influences on the ground surfaces