Nova doktorja znanosti na oddelku za geodezijo UL FGG