Značilnosti romanj v 17. in 18. stoletju na Slovenskem
The Significance of Pilgrimage and its Dynamics Trough Centuries in Slovenia