Napredek : glasilo Slovenske svobodomiselne podporne zveze
Progress