Skladbe. Zv. 1, V celici! : za moški zbor in basovski samospev s spremljevanjem klavirja