Industrijska dediščina v Barceloni : med izpraznjenimi spomeniki in vsakdanjim življenjem
Industrial heritage in Barcelona : between vacant monuments and everyday life