Umetniško delo - spodbuda in izziv za preplet plesne, likovne in glasbene dejavnosti