Şveti postni evangelii : po drugi nalóshbi svetiga pisma noviga testamenta vun dani : rasdejleni na use dny v' postu, kakor se v' Rimskih mashnih bukvah najdejo: Tudi kasanje, kje se najde branje pred evangeliam