Analysis of loading and effort of wing players in team handball (Primož Pori, Ph.D.) : presentation of the doctoral dissertation
Analiza obremenitev in napora krilnih igralcev v rokometu (dr. Primož Pori) : predstavitev doktorske disertacije