Orient and Occident encounters in Dimitrije Buzarovski's oratorio "Radomir's psalms"
Srečanja med Vzhodom in Zahodom v oratoriju "Radomirjevi psalmi" Dimitrija Buzarovskega