Vibroakustično modeliranje alternatorja
Vibro-acoustic modelling of an alternator