Splošna, elementarna glasbena teorija ali začetni nauk o glasbi