Viharnik : glasilo delovne organizacije Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec