Geografski obzornik : časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje : newspaper for geographical teaching and education
Geographical horizon : newspaper for geographical teaching and education