Vplivi planarnega in neplanarnega heksaklorobifenila na razvoj stegnenice pri podganah : doktorska disertacija
Effects of (co)planar and nonplanar hexachlorobiphenyl on femur development in rats : phd thesis