Vpliv računalniško podprtega laboratorija na kakovost pouka biologije in razvoj kompetenc pri dijakih : doktorsko delo
The influence of a computerised laboratory on the quality of teaching biology, and the development of competency in high school students
= ph. d. thesis