Na sledi prazgodovinskega Navporta : gradišče na hribu Tičnica na Vrhniki
Tracing the prehistoric Nauportus : the hillfort on Tičnica hill near Vrhnika