Arheološki vestnik
Acta archaeologica

 1. 1950
   1

 2. 1951
   2

 3. 1952
   2

 4. 1953
   2

 5. 1954
   2

 6. 1955
   2

 7. 1956
   4

 8. 1957
   4

 9. 1959
   4

 10. 1961
   1

 11. 1963
   1

 12. 1965
   1

 13. 1966
   1

 14. 1967
   1

 15. 1968
   1

 16. 1969
   1

 17. 1971
   1

 18. 1972
   1

 19. 1978
   1

 20. 1981
   1

 21. 1983
   1

 22. 1988
   2

 23. 1989
   2

 24. 1990
   52

  številka: 1 (1990)
  Sestavljanje odbitkov iz paleolitskih najdišč Jama v Lozi, Ovčja jama in Županov spodmol (številka: 1, 1990)
  Rajko Bratož: Sverinus von Noricum un seine Zeit. Geschichtliche Anmerkungen ... (številka: 1, 1990)
  Polmesečaste fibule (številka: 1, 1990)
  Arruntii u Asseriji (številka: 1, 1990)
  Karakalin miljnik iz Celja (številka: 1, 1990)
  Rimski novac iz pećina hrvatske (številka: 1, 1990)
  Zanimive karpološke najdbe v dveh rimskih grobovih v Rabelčji vasi pri Ptuju (številka: 1, 1990)
  Drobtinice h kroniki Regina iz Prüma kot viru za zgodovino Slovencev v zgodnjem srednjem veku (številka: 1, 1990)
  O prstanih iz časa preseljevanja ljudstev na Slovenskem (številka: 1, 1990)
  Liberov hram u Polačama na otoku Mljetu (številka: 1, 1990)
  Poznolatenska železna čelada iz Ljubljanice (številka: 1, 1990)
  Staroslovansko grobišče pri Sv. Urhu v Tolminu (številka: 1, 1990)
  Divje babe I - poskus uporabe statistične analize množičnih živalskih ostankov v paleolotski arheologiji (številka: 1, 1990)
  Antična kamnita elementa iz Strunjana (številka: 1, 1990)
  Novi spomenik Jupitera Melana iz Ulpijane (številka: 1, 1990)
  Les Pontii a Stobi (številka: 1, 1990)
  Poznoantični kastel vrh Brsta pri Martinj Hribu na Logaški planoti (številka: 1, 1990)
  Ciriaco d`Ancona v Dubrovniku: renesančna epigrafika, arheologija in obujanje antike v humanističnem okolju mestne državice sredi petnajstega stoletja (številka: 1, 1990)
  Podoba antične poselitve med vzhodnim Pohorjem in Dravo (številka: 1, 1990)
  Pozlačeni čebulasti fibuli iz Petovione (številka: 1, 1990)
  Grobnica jedne ugledne porodice u Kolovratu kod Prijepolja (številka: 1, 1990)
  Rimski sepulkralni spomenici u srednjem Povardarju (številka: 1, 1990)
  Peti mitrej v Ptuju (številka: 1, 1990)
  Novi miljokaz iz okoline Sirmijuma (številka: 1, 1990)
  Fibule tipo Jobst 13 b nel Friuli Venezia Giulia (številka: 1, 1990)
  Grad pri Šmihelu pod Nanosom (številka: 1, 1990)
  Poznoantično najdišče Sv. Jakob nad Potočami pri Preddvoru (številka: 1, 1990)
  Rajko Bratož: "Krščanstvo v Ogleju in na vzhodnem vplivnem območju oglejske cerkve od začetkov do nastopa verske svobode", Ljubljana, 1986 (številka: 1, 1990)
  Železnodobno naselje in grobišče v Brezjah pri Trebelnem (številka: 1, 1990)
  Rimski nalazi u jugoslovenskom delu barbarikuma - Bačka i Banat (številka: 1, 1990)
  Rimska utvrđenja u BiH s osobitim osvrtom na utvrđenja kasne antike (številka: 1, 1990)
  Novi nalazi epigrafskih spomenika iz Srema (številka: 1, 1990)
  Bronasta pteriga z upodobitvijo Jupitra-Amona iz Plešivice pri Adlešičih (številka: 1, 1990)
  Iva Mikl Curk: "Rimska lončena posoda na Slovenskem", Ljubljana, 1987 (številka: 1, 1990)
  Še o istrski Kisi (Cissa) in kesenskem škofu (episcopus Cessensis) (številka: 1, 1990)
  Staroslovansko grobišče na Sandrovi polici v Predtrgu pri Radovljici (številka: 1, 1990)
  Prostorska ureditev grobišč rimskega Ptuja (številka: 1, 1990)
  Borova šišarka kao dekorativni motiv sepulkralne plastike rimskog doba i njezina simbolička tradicija u području Dardanije (številka: 1, 1990)
  Grob s čelado s Trbinca pri Mirni (številka: 1, 1990)
  Nova interpretacija dva odlomka epigrafske urne japodskog oblika iz Golubića kod Bihaća (številka: 1, 1990)
  Jaro Šašel (1924-1988) (številka: 1, 1990)
  Seviri augustales i augustales libertinskoga porijekla u Gornjoj Meziji (številka: 1, 1990)
  Horizontalna stratigrafija poznoantičnega grobišča na Rifniku (številka: 1, 1990)
  Mareček - višinska postojanka in refugij (številka: 1, 1990)
  Societa ed economia: Studi sull'attivita Agraria e Commerciale dell'Istria in eta romana (številka: 1, 1990)
  K problemu datacije nastanka rimskodobnih višinskih utrdb v jugovzhodnoanalpskem prostoru (številka: 1, 1990)
  The Legions and the Fiscal Estates in Moesia Superior: Some Epigraphical Notes (številka: 1, 1990)
  Novejše antične najdbe na Gorenjskem (številka: 1, 1990)
  Zanimljivi dvostruki natpis iz Osijeka (številka: 1, 1990)
  Sirmium et l`armée romaine (številka: 1, 1990)
  Gromače kod sela Peruški (Pula), ostaci 'fosiliziranog' antičkog pejsaža (številka: 1, 1990)
 25. 1991
   13

 26. 1992
   17

 27. 1993
   18

 28. 1994
   20

  številka: 1 (1994)
  Savus and Adsalluta (številka: 1, 1994)
  Das spätantike Kastrum auf dem Kuzelin bei Donja Glavnica (številka: 1, 1994)
  Archäologisch-historische Ergebnisse im Lichte der letzten Ausgrabungen in St. Peter in Holz/Teurnia und auf dem Hemmmaberg/Iuenna (številka: 1, 1994)
  Societa ed economia dei castelli tardo-antichi: un modello archeologico (številka: 1, 1994)
  Der miles torquatus Aurelius Iovinus (številka: 1, 1994)
  Grčko-italske amfore na Jadranu (številka: 1, 1994)
  Howard Comfort (številka: 1, 1994)
  Udine romana - altomedievale e la grezza terracotta del castello di Udine (številka: 1, 1994)
  Joachim Werner (številka: 1, 1994)
  Kameno orodje s Knežice v Blanci (številka: 1, 1994)
  Das Kastell Caelius Mons (Kellmünz an der Iller) - eine tetrarchische Festungsbaumaßnahme in der Provinz Raetien (številka: 1, 1994)
  Ein römerzeitliches Keramikgefäß aus Ptuj (Pettau, Poetovio) in Slowenien mit Inschrift in unbekanntem Alphabet und epichorischer (vermutlich keltischer) Sprache (številka: 1, 1994)
  Vranje near Sevnica: A Late Roman Settlement in the Light of Certain Pottery Finds (številka: 1, 1994)
  Höhenbefestigungen als Siedlungsgrundeinheit der Spätantike in Slowenien (številka: 1, 1994)
  Še ena koščena konica iz Potočke Zijalke (številka: 1, 1994)
  The "Emona" Glass Beakers (številka: 1, 1994)
  Amphorae from the forum of Emona (številka: 1, 1994)
  Zgodnjerimsko naselje pod Grajskim gričem v Ljubljani. Gornji trg 30, Stari trg 17 in 32 (številka: 1, 1994)
  Faunal Remains, Socio-economy and Site Function at Monte Barro (številka: 1, 1994)
 29. 1995
   16

 30. 1996
   22

  številka: 1 (1996)
  Bernstein auf dem keltischen Oppidum Staré Hradisko in Mähren (številka: 1, 1996)
  Neue Forschungsergebnisse über die jüngere Latenezeit in Südpolen (številka: 1, 1996)
  Linking anthropological and archaeological evidence: notes on the demographic structure and social organisation of the Bronze Age necropolis Velika Gruda in Montenegro (številka: 1, 1996)
  Neolitizacija Evrope (številka: 1, 1996)
  Mednarodno posvetovanje "Kelti in romanizacija" (številka: 1, 1996)
  Poznohalštatska hiša na Gradišču pri Valični vasi (številka: 1, 1996)
  Spätkeltische und römische Siedlungen des 1. nachchristlichen Jahrhunderts im Stadtgebiet von Savaria (številka: 1, 1996)
  Einige Beispiele der spätlatenezeitlichen Siedlungen in Nordkroatien und ihre Beziehung zu den Zentren der frühen Romanisation (številka: 1, 1996)
  Spätkeltische und frührömische Funde im Bereich der Gracarca am Klopeiner See (Unterkärnten) (številka: 1, 1996)
  Keltska lončarska peč s Spodnje Hajdine pri Ptuju (številka: 1, 1996)
  Vilharjeva jama v Risovcu blizu Postojne (številka: 1, 1996)
  Zur Chronologie der jüngeren Latenezeit in Ostösterreich (številka: 1, 1996)
  Mornova zijalka pri Šoštanju (številka: 1, 1996)
  Kostel, prazgodovinska naselbina (številka: 1, 1996)
  Fundorte aus spätrepublikanischer und frührömischer Zeit in Razdrto am Fuße des Nanos (številka: 1, 1996)
  Römischer Import der Spätlatenezeit in der Slowakei (številka: 1, 1996)
  Rimski jantarni predmeti s Ptuja (številka: 1, 1996)
  Vorbericht zum letenezeitlichen Siedlunsplatz in Mannersdorf an der March, NÖ. (številka: 1, 1996)
  Römerzeitliche Altansässigensiedlung von Ménfőcsanak (Umgebung von Győr) (številka: 1, 1996)
  Latenezeitliche und frührömische Funde aus der Savinja in Celje (številka: 1, 1996)
  Lukova jama v dolini Kolpe, v Sloveniji (številka: 1, 1996)
 31. 1997
   28

  številka: 1 (1997)
  "Zwiebelknopffibeln" del tipo Keller 6 da Aquileia (številka: 1, 1997)
  Ajdovščina - Castra (številka: 1, 1997)
  Reliquiengräber - Sonderbestattungen der Spätantike (številka: 1, 1997)
  Interpretacija (antičnih) novčnih najdb (številka: 1, 1997)
  Rimskodobna keramika z Ajdovščine pri Rodiku (številka: 1, 1997)
  Strukturiranost poznorimske poselitve Slovenije (številka: 1, 1997)
  Northwestern Croatia in the late Roman period (številka: 1, 1997)
  Novi in revidirani rimski napisi v Sloveniji (številka: 1, 1997)
  Rimske najdbe izpod Miklavškega hriba pri Celju (številka: 1, 1997)
  Die Zeit vor und nach der Schlacht am Flavius Frigidus (394 n. Chr.) im Spiegel der südostalpinen Gebrauchskeramik (številka: 1, 1997)
  Poizkus modularne konstrukcije poznorimske utrdbe Castra (številka: 1, 1997)
  Iz materialne kulture k vprašanjem verstva in premožnosti na slovenskem ozemlju ob koncu 4. st. (številka: 1, 1997)
  Emona v pozni antiki v luči arhitekture (številka: 1, 1997)
  Štirje novi miljniki s ceste Emona-Neviodunum (številka: 1, 1997)
  Bronastodobni jezičastoročajni srpi z Y-ornamentom (številka: 1, 1997)
  Svete Gore nad Bistrico ob Sotli v poznorimskem obdobju (številka: 1, 1997)
  Dendrokronološke raziskave na kolišču ! Založnica in Parte (številka: 1, 1997)
  Mariborsko - bistriško območje v poznorimski dobi (številka: 1, 1997)
  L' Istria tra antichita classica e la tarda antichita (številka: 1, 1997)
  Poznoantično orožje na Slovenskem (številka: 1, 1997)
  Poznorimske najdbe iz Celja (številka: 1, 1997)
  Skupina poznorimskih grobov iz območja izkopa za stanovanjski blok B-2 v Rabelčji vasi - zahod na Ptuju (številka: 1, 1997)
  Zdenko Vinski (1913-1996) (številka: 1, 1997)
  Kameno orodje iz Zasipa pri Bledu (številka: 1, 1997)
  Arheološki drobci vojaških prvin pozne rimske dobe na Gorenjskem (številka: 1, 1997)
  Poznorimski grobovi z grobišča pri Dijaškem domu v Rabelčji vasi na Ptuju (številka: 1, 1997)
  Eine bislang unbekannte römische Strassenstation in Oberdrauburg, Kärnten (številka: 1, 1997)
 32. 1998
   30

  številka: 1 (1998)
  Mitja Guštin, Predrag Novaković, Darja Grosman, Brane Mušič, Marija Lubšina-Tušek: Rimsko podeželje, Roman countryside, Razprave Filozofske fakultete ... (letnik: 49, 1998)
  Dendrokronološke raziskave na koliščih Spodnje mostišče 1 in 2 ter Hočevarica (številka: 1, 1998)
  Late Roman Črnomelj and Bela krajina (številka: 1, 1998)
  Sledovi metalurške dejavnosti na keramičnih fragmentih (številka: 1, 1998)
  50 Jahre des Instituts für Archäologie (številka: 1, 1998)
  Slovenska zgodnjesrednjeveška arheologija med preteklostjo in sedanjostjo - pogled z "Zahoda" (številka: 1, 1998)
  Halštatski gomili v Vidmarjevem gozdu pri Dobovem (številka: 1, 1998)
  Peter Kos: Leksikon antične numizmatike s poudarkom na prostoru jugovzhodnih Alp in Balkana ... (številka: 1, 1998)
  Radovan Cunja: Poznorimski in zgodnjesrednjeveški Koper, Arheološko izkopavanje na bivšem Kapucinskem vrtu v letih 1986-1987 v luči drobnih najdb 5. do 9. stoletja ... (številka: 1, 1998)
  Paleobotanične raziskave na Ajdovskem gradcu nad Vranjem pri Sevnici (številka: 1, 1998)
  Referenčne kronologije za dendrokronološko datiranje v Sloveniji - stanje 1997 (številka: 1, 1998)
  Bibliografija dr. Vinka Šribarja (številka: 1, 1998)
  Nenavaden spomenik Kibelinega in Apolonovega kulta iz Marofa (Mrzlo Polje) v bližini Jurkloštra (številka: 1, 1998)
  Trortasta fibula v Sloveniji (številka: 1, 1998)
  Argento romano e ricette alchimistiche: tre esempi de leghe d'argento da Emona (številka: 1, 1998)
  Ergebnisse petrographischer Untersuchungen von Mörtelproben aus dem frühchristlichen Pilgerheiligtum und der spätantiken Siedlung vom Hemmaberg/Kärnten (številka: 1, 1998)
  Potek raziskovanja Jamnikovega spodmola na Kočni nad Jesenicami in rezultati sondiranj v okoliških jamah (številka: 1, 1998)
  Alenka Vogrin (1950-1998) (številka: 1, 1998)
  Dolničarjev lapidarij (številka: 1, 1998)
  Magnetometrične raziskave železnodobnega talilnega kompleksa na Cvingerju pri Meniški vasi (številka: 1, 1998)
  Amphora types of Magdalensberg (številka: 1, 1998)
  Talilnik in livarski kalup z Maharskega prekopa na Ljubljanskem barju (številka: 1, 1998)
  Neues über die Kontakte längs der Bernsteinstraße während der Spätlatenezeit (številka: 1, 1998)
  50 let Inštituta za arheologijo ZRC SAZU (številka: 1, 1998)
  "Pontonium" iz Lip na Ljubljanskem barju (številka: 1, 1998)
  Poznoantično najdišče Šmarata (številka: 1, 1998)
  La rappresentazione del dio fluviale Acheloo in area Slovena (številka: 1, 1998)
  Dr. Vinko Šribar (1922-1996) (številka: 1, 1998)
  Ein neues hallstattzeitliches Grab aus Siebenbürgen (številka: 1, 1998)
 33. 1999
   16

 34. 2000
   18

 35. 2001
   27

  številka: 1 (2001)
  Morfometrična in kronostratigrafska analiza ter paleoklimatska razlaga jamskih sedimentov v Divjih babah I, Slovenija (številka: 52, 2001)
  Ein neuer Militärarzt aus Aquincum (številka: 1, 2001)
  The weight of objects in late bronze age hoards in Slovenia and possibilities for determining weight standards (številka: 1, 2001)
  Stane Gabrovec - osemdesetletnik (številka: 1, 2001)
  Neolitska in eneolitska višinska naselja v osrednji Sloveniji (številka: 1, 2001)
  Nova podoba prazgodovinske poselitve na zahodnem obrobju Dravskega polja (številka: 1, 2001)
  Ivan Puš (1930-2000) (številka: 1, 2001)
  Zametki urbanizma v železnodobni naselbini na Mostu na Soči (številka: 1, 2001)
  L'arte delle situle quarant'anni dopo (številka: 1, 2001)
  Arheološko najdišče v strugi Savinje v Celju (številka: 1, 2001)
  Kratki mač - bodež s trokutastom pločom za nasad ručke iz Istre (številka: 1, 2001)
  Bronzezeitliche Fleischverarbeitung in Hallstatt (številka: 1, 2001)
  Das Umland Teurnias vom 2. Jahrhundert v.Chr. bis ins 1. Jahrhundert n.Chr. (številka: 1, 2001)
  Ljudje ob Krki in Kolpi v latenski dobi (številka: 1, 2001)
  Dolgoživ spomin (številka: 1, 2001)
  Arheoastronomija in arheologija (številka: 1, 2001)
  Punctured reindeer phalanges from the Mousterian of Combe Grenal (France) (številka: 1, 2001)
  The Roman military phalera from the Perm Urals (številka: 1, 2001)
  Prazgodovinske najdbe z avtocestnega odseka Murska Sobota-Nova tabla (številka: 1, 2001)
  Janez Meterc (1951-2000) (številka: 1, 2001)
  Towards an archaeological appraisal of specimen No 652 from Middle-Palaeolithic level D / (layer 8) of the Divje babe I (številka: 1, 2001)
  Depo Kanalski Vrh - študija o metalurškem znanju in kovinah na začetku 1. tisočletja pr. n. š. (številka: 1, 2001)
  Anica Šašel (1921-2001) (številka: 1, 2001)
  Staroslovansko grobišče na Malem gradu v Kamniku (številka: 1, 2001)
  Nove analize "piščali" iz Divjih bab I (Slovenija) (številka: 1, 2001)
  Antropološka analiza staroslovanskih skeletov z Malega gradu v Kamniku (številka: 1, 2001)
 36. 2002
   49

  številka: 1 (2002)
  Sodobna sociologija o problemih etničnosti, narodov (nacionalizmov) in današnja arheologija (številka: 1, 2002)
  Jana Horvat: Sermin. Prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severozahodni Istri (številka: 1, 2002)
  Nove slovenske arheološke monografije 1995-1998 (številka: 1, 2002)
  Westillyricum und Nordostitalien in der spätrömischen Zeit / Zahodni Ilirik in severovzhodna Italija v poznorimski dobi (številka: 1, 2002)
  Taja Čepič et al.: Poselitev Ljubljanske kotline - urbani razvoj Ljubljane (številka: 1, 2002)
  Graščina v Polhovem Gradcu (številka: 1, 2002)
  Arheološki les - njegove lastnosti in raziskovalni potencial (številka: 1, 2002)
  Marjeta Šašel Kos: The Roman inscriptions in the National Museum of Slovenia / Lapidarij Narodnega muzeja Slovenija (številka: 1, 2002)
  Andrej Pleterski: Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov. Zbirka zgodovinskega časopisa 17. Ljubljana 1997. ISBN 961-90315-4-7 (številka: 1, 2002)
  Vera Kolšek: Rimska nekropola v Šempetru (številka: 1, 2002)
  Milan Sagadin: Mali grad v Kamniku. Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Zbirka vodnikov 191. Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana 1997. ISBN 961-6037-22-6. 43 str., ilustr. (številka: 1, 2002)
  Andrej Valič: Triglav. Arheološki problem in vprašanja njegovih predstav. Prispevek k preučevanju prvotne staroslovenske kulture na območju jugovzhodnih Alp. Mestna občina Kranj, Ljubljana 1997. 43 strani, 13 slik, 1 karta. (številka: 1, 2002)
  Borut Križ: Novo mesto IV. Kapiteljska njiva, gomila II in gomila III (številka: 1, 2002)
  Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and individual metal finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia I, II (številka: 1, 2002)
  Moustérienska "koščena piščal" in druge najdbe iz Divjih bab I v Sloveniji (številka: 1, 2002)
  Od antičnega vrča do majolike. Katalog razstave (številka: 1, 2002)
  Ostanki eneolitskega voza z Ljubljanskega barja (številka: 1, 2002)
  Ljudmila Plesničar Gec: Antične freske v Sloveniji I (številka: 1, 2002)
  Andrej Šemrov: Slovenia. Coinage and history (številka: 1, 2002)
  Božidar Slapšak: Možnosti študija poselitve v arheologiji (številka: 1, 2002)
  The boundary stone between Aquileia and Emona (številka: 1, 2002)
  Zgodnjerimsko naselje pod Grajskim gričem v Ljubljani Gornji trg 3 (številka: 1, 2002)
  Peter Kos, Andrej Šemrov: Sylloge Nummorum Graecorum Slovenia (številka: 1, 2002)
  Hoard of Roman Republican weapons from Grad near Šmihel under Nanos (številka: 1, 2002)
  Peter Kos, Andrej Šemrov: Rimski novci in kontramarke iz 1. stoletja (številka: 1, 2002)
  Morfometrična analiza zgodnjih koščenih konic v povezavi z najdbami koščenih konic iz Divjih bab I (številka: 1, 2002)
  Tone Cevc: Davne sledi človeka v Kamniških Alpah (številka: 1, 2002)
  Paola Korošec: Prispevek k izpovednosti velikega moškega zlatega prstana z grajske nekropole v Ptuju (številka: 1, 2002)
  Slavko Ciglenečki: Tonovcov grad pri Kobaridu (številka: 1, 2002)
  M. Guštin, K. K. Predovnik: Drobci nekega vsakdana (številka: 1, 2002)
  Milan Lovenjak: Inscriptiones Latinae Sloveniae 1. Neviodunum (številka: 1, 2002)
  Pećine u Debeljacima kod Banje Luke (številka: 1, 2002)
  Jože Kastelic: Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih. Šempeter v Savinjski dolini... (številka: 1, 2002)
  Akten des IV. internationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens / Akti IV. mednarodnega kolokvija o problemih rimske provincialne umetnosti, Celje 8.-12. Mai / maj 1995 (številka: 1, 2002)
  Pozdravljeni, prednamci! Ljubljana od prazgodovine do srednjega veka (številka: 1, 2002)
  Iva Curk: Sto zgodb arheoloških spomenikov v Sloveniji. Prešernova koledarska zbirka 1996. Prešernova družba, Ljubljana 1995. ISBN 961-6186-09-4. 228 str., ilustr. (številka: 1, 2002)
  Peter Kos, Andrej Šemrov: Die Fundmünzen der römischen Zeit in Slowenien (številka: 1, 2002)
  Grobovi s Puščave nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu (številka: 1, 2002)
  Prazgodovinsko in poznoantično naselje Šumenje pri Podturnu (številka: 1, 2002)
  Ljudmila Plesničar Gec, Boris Kuhar: Emona in rimska kuhinja. Apicijevi recepti za današnjo rabo. Kmečki glas, Mestni muzej Ljubljana, Ljubljana 1996. ISBN 961-90351-0-0. 83 strani, 67 barvnih fotografij, 4 ČB in nekaj risb. (številka: 1, 2002)
  Milan Sagadin: Ajdna nad Potoki (številka: 1, 2002)
  Nov poznoantični grob z Zidanega gabra na Gorjancih (številka: 1, 2002)
  Janez Dular, Slavko Ciglenečki, Anja Dular: Kučar (številka: 1, 2002)
  Ivan Turk, France Stele: Ob zôri časov (številka: 1, 2002)
  Dogs from the Ig pile dwellings in the National museum of Slovenia (številka: 1, 2002)
  Andrej Pleterski: Inštitut za arheologijo polstoletnik (številka: 1, 2002)
  Dendrokronološke raziskave kolišč na Ljubljanskem barju - stanje 2001 (številka: 1, 2002)
  Koblarska jama na Kočevskem - prazgodovinsko grobišče in kultni prostor (številka: 1, 2002)
 37. 2003
   38

  številka: 1 (2003)
  Poznoantični kovinski predmeti z Gradca pri Prapretnem (številka: 1, 2003)
  Fighten (številka: 1, 2003)
  Irena Lazar: Celeia. Arheološka podoba mesta (številka: 1, 2003)
  L'aiguiere en bronze de la tombe a char de Verna (Isere): une composition tripartite (številka: 1, 2003)
  Ivan Turk: Morfometrična analiza zgodnjih koščenih konic v povezavi z najdbami koščenih konic iz Divjih bab I. - Arh. vest. 53, 2002, 9-29 (številka: 1, 2003)
  Zanesljivost datacij z uranovim nizom v Divjih babah I (številka: 1, 2003)
  Dolenjski muzej 1950-2000. 50 let Dolenjskega muzeja, 2000 (številka: 1, 2003)
  Iva Curk: Arma virumque ... Ob tvarnih virih o rimski dobi na Slovenskem (številka: 1, 2003)
  Der römische Bronzeglockenfund von Monatshausen in Oberbayern (številka: 1, 2003)
  Karl Kromer (1924-2003) (številka: 1, 2003)
  Prazgodovinska višinska naselja v okolici Dol pri Litiji (številka: 1, 2003)
  Ljudmila Plesničar Gec: Urbanizem Emone (številka: 1, 2003)
  Poselitvena podoba Mengša in okolice. Od prazgodovine do srednjega veka (številka: 1, 2003)
  Ljudmila Plesničar-Gec: Zgodnjekrščanski center v Emoni (številka: 1, 2003)
  France Leben (1928-2002) (številka: 1, 2003)
  Kako bolje izkoristiti arheološko metodo izkopavanja v kasnejši analizi in razlagi izsledkov (številka: 1, 2003)
  Ob jubileju dr. Paole Korošec (številka: 1, 2003)
  Založnica pri Kamniku pod Krimom na Ljubljanskem barju - naselbina kulture Somogyvár-Vinkovci (številka: 1, 2003)
  Jože Kastelic (1913-2003) (številka: 1, 2003)
  Oživljene kulture. Arheološka odkritja na Gorjancih/Žumberku (številka: 1, 2003)
  Skupna najdba keltskih in rimskih novcev v reki Ljubljanici. Doprinos h kronologiji novcev plemena Tavriskov (številka: 1, 2003)
  O koncu prazgodovinskih skupnosti na Krasu (številka: 1, 2003)
  Augustan sword-scabbards with net-like fitments (številka: 1, 2003)
  Janka Istenič: Poetovio, zahodna grobišča I. Grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu; Poetovio, zahodna grobišča II. Grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu (številka: 1, 2003)
  The early Roman "Hoard of Vrhnika" (številka: 1, 2003)
  Rimski napisi iz Celja, najdeni med 1991 in 2003 (številka: 1, 2003)
  Predhodno poročilo o poznoantičnem grobišču na Vrajku v Gorenjem Mokronogu (številka: 1, 2003)
  Les flutes paléolithiques: Divje babe I, Istállóskő, Lokve etc. Point de vue des experts et des contestataires (številka: 1, 2003)
  Saša Djura Jelenko: Stalna razstava Arheologija koroške krajine. Colatio - 90 let, 1999 (številka: 1, 2003)
  Nove slovenske arheološke monografije 1999-2002 (številka: 1, 2003)
  Zakladi tisočletij. Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov. D. Božič et al. Ljubljana 1999 (številka: 1, 2003)
  Ptuj v rimskem cesarstvu. Mitraizem in njegova doba (številka: 1, 2003)
  Vodnik po slovenskih muzejih. 252 muzejev in galerij, 2001 (številka: 1, 2003)
  Antropološka analiza poznoantične nekropole na Vrajku v Gorenjem Mokronogu (številka: 1, 2003)
  The early Romanization of the Southeastern Alpine region in the light of numismatic finds (številka: 1, 2003)
  Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti (številka: 1, 2003)
  Neolitizacija Krasa (številka: 1, 2003)
 38. 2004
   32

  številka: 1 (2004)
  Papal possessions in the eastern Adriatic (številka: 1, 2004)
  Die mittelalterliche Wehranlage "Turmbauerkogel" bei Eibiswald (Ivnik), Bez. Deutschlandsberg, Weststeiermark (številka: 1, 2004)
  Mitja Guštin: Ni gore, hriba ne gorice, kjer cerkvica se ne blešči ... (številka: 1, 2004)
  Predrag Novaković: Osvajanje prostora, Razvoj prostorske in krajinske arheologije ... (številka: 1, 2004)
  Die Wallanlage St. Helena bei Dellach im Gailtal, Kärnten (številka: 1, 2004)
  Bojan Djurić et al.: Zemlja pod vašimi nogami, Arheologija na avtocestah Slovenije, Vodnik po najdiščih ... (številka: 1, 2004)
  Metallographic examinations of the Roman Republican weapons from the hoard from Grad near Šmihel (številka: 1, 2004)
  Zum Bleiwagen aus Frög bei Rosegg (številka: 1, 2004)
  Paul Corbier: L'épigraphie latine ...; Robert Matijašić: Uvod u latinsku epigrafiju ... (številka: 1, 2004)
  Paleookolje v Sloveniji in severnem delu hrvaške Istre v pozni prazgodovini (številka: 1, 2004)
  Halštatska gomila na Hribu v Metliki (številka: 1, 2004)
  Mirjana Sanader: Tilurium I. Istraživanja - Forschungen 1997. - 2001 ... (številka: 1, 2004)
  B. Križ, P. Turk: Steklo in jantar Novega mesta, Katalog arheološke razstave ... (številka: 1, 2004)
  Alenka Miškec: Die Fundmünzen der römischen Zeit in Kroatien. Abteilung XVIII Istrien ... (številka: 1, 2004)
  Železnodobno naselje na Cvingerju pri Dolenjskih Toplicah (številka: 1, 2004)
  Mirjana Sanader: Antički gradovi u Hrvatskoj Ancient cities in Croatia ... (številka: 1, 2004)
  Keltski bojevniški grob iz Slatine v Rožni dolini pri Celju? (številka: 1, 2004)
  Antropološka analiza skeletov s Puščave nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu (številka: 1, 2004)
  Irena Lazar: Rimsko steklo Slovenije ... (številka: 1, 2004)
  Bertram Samonig: Studien zur Pfahlbauforschung in Österreich. Materialien II - Die Pfahlbaustation des Keutschacher Sees ... (številka: 1, 2004)
  Poznoantični depo s Puštala nad Trnjem (številka: 1, 2004)
  Dunja Glogović: Fibeln im kroatischen Küstengebiet (Istrien, Dalmatien) ... (številka: 1, 2004)
  Poetovian wasters from Spodnja Hajdina near Ptuj (številka: 1, 2004)
  Valentin Dergačev: Die äneolithischen und bronzezeitlichen Metallfunde aus Moldavien ... (številka: 1, 2004)
  Maria Cecilia D'Ercole: Importuosa Italiae litora. Paysage et échanges dans l'Adriatique méridionale a l'époque archaique ... (številka: 1, 2004)
  Bibliographia archaeologica Slovenica selecta (številka: 1, 2004)
  Črešnja pri Bistri, novoodkrito kolišče na Ljubljanskem barju (številka: 1, 2004)
  Stanko Pahič (1924-2003) (številka: 1, 2004)
  Keramika iz prazgodovinske naselbine v Kranju (Pavšlarjeva hiša) (številka: 1, 2004)
  The arcade tomb in Šempeter, Slovenia - an attempt at a reconstruction (številka: 1, 2004)
  Les artefacts en os et bois de cerf a Bukovac, Lokve (Croatie), Une seconde flute possible? (številka: 1, 2004)
 39. 2005
   26

  številka: 1 (2005)
  Najdbe ptičjih kosti s koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju (številka: 1, 2005)
  Zagovor morfometrične analize koščenih konic (številka: 1, 2005)
  Iška Loka - bronastodobno naselje na obrobju Ljubljanskega barja (številka: 1, 2005)
  Rimsko žarno grobišče Volarije pri Žirjah na Krasu (številka: 1, 2005)
  Saša Djura Jelenko: Dr. Hans Winkler njegov prispevek k arheologiji Mislinjske doline. Slovenj Gradec 2004 ... (številka: 1, 2005)
  Lončenina s kamniškega Malega gradu (številka: 1, 2005)
  Živalski ostanki iz bronastodobnih naselbin pri Iški Loki in Žlebiču (številka: 1, 2005)
  Marko Frelih: Logatec - Longaticum in rimski obrambni sistem Claustra Alpium Iuliarum: s prispevkom o bitki pri reki Frigidus (Soča) leta 394. Logatec 2003 ... (številka: 1, 2005)
  Mira Strmčnik Gulič, Slavko Ciglenečki: Ančnikovo gradišče pri Jurišni vasi. Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina na Pohorju ... (številka: 1, 2005)
  Hügelgräber und Herrschaftsbereiche im Ostenalpenraum (številka: 1, 2005)
  Das karolingerzeitliche Hügelgräberfeld von Wimm, MG Maria Taferl, VB Melk, Niederösterreich (številka: 1, 2005)
  Jože Štukl: Arheološke raziskave srednjeveške Škofje Loke. Katalog razstave. Loški muzej, Škofja Loka 2004 ... (številka: 1, 2005)
  The Bestoen bishopric in the light of prior research (številka: 1, 2005)
  Archaeometric analysis of Alesia group brooches from sites in Slovenia (številka: 1, 2005)
  Bronastodobna lončenina iz Turjeve jame v dolini Nadiže (številka: 1, 2005)
  Brooches of the Alesia group in Slovenia (številka: 1, 2005)
  Irena Šavel: Neskončen dih: razstava o bakrenodobnem žarnem grobišču pri Krogu. Publikacija k razstavi. Pokrajinski muzej, Murska Sobota 2004 ... (številka: 1, 2005)
  Katja Hrobat: Kras - Brkini: kraška prazgodovinska gradišča. Kulturno društvo Vilenica, Sežana 2004 ... (številka: 1, 2005)
  Miha Mlinar: Nove zanke svetolucijske uganke. Arheološke raziskave na Mostu na Soči: 2000 do 2001. Tolminski muzej, Tolmin 2002 ... (številka: 1, 2005)
  Sigilata s Školaric pri Spodnjih Škofijah (številka: 1, 2005)
  Plano mezolitsko najdišče na planini Pretovč (številka: 1, 2005)
  Die spätrömischen Hortfunde von der Gora oberhalb von Polhov Gradec (številka: 1, 2005)
  Rezultati računalniške tomografije najstarejše domnevne piščali iz Divjih bab I (Slovenija) (številka: 1, 2005)
  Sajevce (številka: 1, 2005)
  Grave with a machaira from Most na Soči (številka: 1, 2005)
 40. 2006
   15

 41. 2007
   27

  številka: 1 (2007)
  Nekaj pojasnil o Crveni Stijeni (številka: 1, 2007)
  Paola Korošec (1913-2006) (številka: 1, 2007)
  Tone Cevc (1932-2007) (številka: 1, 2007)
  Antični pristaniški kompleks v Fizinah pri Portorožu - zaščitne raziskave leta 1998 (številka: 1, 2007)
  Numismatic finds of the 4th-3rd centuries BC from Kale at Krševica (southeastern Serbia) (številka: 1, 2007)
  Lonci v opremi visokosrednjeveške kuhinje s kamniškega Malega gradu (številka: 1, 2007)
  Gloria Polizzotti Greis: A Noble Pursuit. The Duchess of Mecklenburg Collection from Iron Age Slovenia ... (številka: 1, 2007)
  Plano paleolitsko najdišče na ledini V Griču, Suhi Dol pri Planini nad Horjulom (številka: 1, 2007)
  A new veteran of the legion VII Claudia from the colonia Flavia Scupi (številka: 1, 2007)
  Bibliographia archaeologica Slovenica selecta (številka: 1, 2007)
  Mala Triglavca 1979-1985 (številka: 1, 2007)
  Prispevek k diskusiji o procesu neolitizacije (številka: 1, 2007)
  Eine dreischleifige Bogenfibel mit dreieckiger Fußplatte aus Bosnien (številka: 1, 2007)
  K problematiki prostorskega umeščanja in poimenovanja arheoloških najdišč (številka: 1, 2007)
  Območje Zagorja ob Savi v prazgodovini (številka: 1, 2007)
  Prazgodovinska višinska naselja v Posavskem hribovju (številka: 1, 2007)
  Nauportus - an Early Roman trading post at Dolge njive in Vrhnika (številka: 1, 2007)
  The Diocese of Baloie (Ecclesia Baloiensis) (številka: 1, 2007)
  Les pointes organiques aurignaciennes et moustériennes de Divje babe I, Slovénie (številka: 1, 2007)
  Borut Križ: Novo mesto VI. Kapiteljska njiva. Mlajšeželeznodobno grobišče / Late Iron Age Cemetery ... (številka: 1, 2007)
  O puščičnih osteh za lok in samostrel z območja srednjeveške Škofje Loke (številka: 1, 2007)
  Potočka zijalka. Palaeontological and archaeological results of the campaigns 1997-2000 ... (številka: 1, 2007)
  The supposed late Roman hoard of tools and a steelyard from Vodice near Kalce (številka: 1, 2007)
  Bibliografija Paole Korošec (številka: 1, 2007)
  Christoph Hinker: Flavia Solva vor der Stadtrechtsverleihung. Befunde und Funde aus der insula XL ... (številka: 1, 2007)
  Prispevek h kronologiji S-fibul v Sloveniji (številka: 1, 2007)
 42. 2008
   21

  številka: 1 (2008)
  Sesalska favna iz bronastodobnega najdišča Mali Otavnik pri Bistri na Ljubljanskem barju (številka: 1, 2008)
  Bibliographia archaeologica Slovenica selecta (številka: 1, 2008)
  Keramika z rimskega svetiščnega območja v Podkraju pri Hrastniku (številka: 1, 2008)
  A Dufour bladelet from Potočka zijalka (Slovenia) (številka: 1, 2008)
  Novoopredeljeni najdišči keramike z brazdastim vrezom na Ljubljanskem barju (številka: 1, 2008)
  Rakičanske Muzge - nova rimska vila v Prekmurju (številka: 1, 2008)
  Ein jungurnenfelderzeitliches Rasiermesser aus Unterkrain (Dolenjsko) (številka: 1, 2008)
  Ein hallstattzeitliches Brandschüttungsgrab mit Urne aus Wildon, Steiermark (številka: 1, 2008)
  Leseno toporišče kladivaste sekire s kolišča Stare gmajne na Ljubljanskem barju (številka: 1, 2008)
  Zum Grab des Schwertträgers von der Napoleonswiese über Warmbad Villach (številka: 1, 2008)
  Copper finds from the Ljubljansko barje (Ljubljana Moor) - a contribution to the study of prehistoric metallurgy (številka: 1, 2008)
  Mihovo in severni obronki Gorjancev v prvem tisočletju pr. Kr. (številka: 1, 2008)
  Poplavna ravnica Ižice in prazgodovinska kolišča (številka: 1, 2008)
  Bronastodobno kolišče Mali Otavnik pri Bistri na Ljubljanskem barju (številka: 1, 2008)
  The Diocese of Muccurum (Ecclesia Muccuritana) in Dalmatia (številka: 1, 2008)
  Grad na Gradišču nad Drago (številka: 1, 2008)
  Starejšeželeznodobna gomila z Vrtičnjaka nad Tupaličami pri Preddvoru na Gorenjskem (številka: 1, 2008)
  Vojaški napisi iz Celeje in njene okolice (številka: 1, 2008)
  Zaščitne arheološke raziskave na Mostu na Soči leta 2001 (številka: 1, 2008)
  "The people who are Illyrians and Celts" (številka: 1, 2008)
 43. 2009
   21

  številka: 1 (2009)
  Gomile starejše železne dobe na Godeško-Reteških dobravah pri Škofji Loki (številka: 1, 2009)
  Holocenske paleoekološke in paleohidrološke razmere na Ljubljanskem barju - prispevek k diskusiji (številka: 1, 2009)
  Ljudmila Plesničar Gec (1931-2008) (številka: 1, 2009)
  A review of research into the early middle ages in Slovenia (številka: 1, 2009)
  Na sledi prazgodovinskega Navporta (številka: 1, 2009)
  Izbrana bibliografija Vere Kolšek (številka: 1, 2009)
  The prehistoric chert dagger from Piran, Slovenia (številka: 1, 2009)
  Sledovi poznolatenske poselitve v Ormožu (številka: 1, 2009)
  Roman stonemasonry workshops in the Ig area (številka: 1, 2009)
  Bibliographia archaeologica Slovenica selecta (številka: 1, 2009)
  Crossbow fibulae of the 5th and 6th centuries in the southeastern Alps (številka: 1, 2009)
  The Augustan conquest of southeastern Alpine and western Pannonian areas (številka: 1, 2009)
  Bibliografija Ljudmile Plesničar Gec (številka: 1, 2009)
  A hoard of roman republican and norican coins from the vicinity of Kobarid (številka: 1, 2009)
  Arheološke najdbe iz Križne jame (številka: 1, 2009)
  The Žerovnišček iron age hillfort near Bločice in the Notranjska region (številka: 1, 2009)
  A Hallstatt grave containing a cuirass, excavated near Stična by the Duchess of Mecklenburg in 1913 (številka: 1, 2009)
  Martina Blečić, Matija Črešnar, Bernhard Hänsel, Anja Hellmuth, Elke Kaiser and Carola Metzner-Nebelsick (eds.): Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan ... (številka: 1, 2009)
  Vera Kolšek - celjska arheologinja in muzealka (1930-2007) (številka: 1, 2009)
  Ljubljansko barje, problemi razlage virov (številka: 1, 2009)
 44. 2010
   11

 45. 2011
   17

 46. 2012
   9

 47. 2013
   15

 48. 2014
   16

 49. 2015
   18

  številka: 1 (2015)
  Testimonianze di scultura di eta gota e bizantina nella basilica di Aquileia e nella chiesa di Monastero (številka: 1, 2015)
  Small silver Tauriscan coins of the Đurđevac type (številka: 1, 2015)
  Svetilka iz zgodnjeeneolitske naselbine Zgornje Radvanje v Mariboru (številka: 1, 2015)
  Poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško najdišče Župnijski dom v Šentvidu pri Stični (številka: 1, 2015)
  Portret Slavka Ciglenečkega (številka: 1, 2015)
  Late Antique window glass from the hilltop settlement of Tonovcov grad near Kobarid (številka: 1, 2015)
  "Man sieht nur, was man weiß" (številka: 1, 2015)
  Strukture zavjetnih natpisa rimske Liburnije (številka: 1, 2015)
  Lonec z glajenim okrasom iz rimskodobnega vodnjaka v Dobovi (številka: 1, 2015)
  Early La Tene graves from Orehova vas near Maribor (številka: 1, 2015)
  Archäologische Notizen zu fortifikatorischen Lösungen bei frühbyzantinischen befestigten Anlagen in Serbien (številka: 1, 2015)
  Zgodnjesrednjeveški zakladi železnih predmetov z Gorjancev, Starega gradu nad Uncem in Ljubične nad Zbelovsko Goro (številka: 1, 2015)
  Čar srednjeveških podkev (številka: 1, 2015)
  Zakladna najdba z Grdavovega hriba pri Radomljah (številka: 1, 2015)
  The terracotta lamp in the shape of a gladiator´s helmet from the Viminacium amphitheatre (številka: 1, 2015)
  Bibliografija Slavka Ciglenečkega (številka: 1, 2015)
  Način okraševanja keramike ljubljanske kulture in pramenaste keramike - eksperimentalna arheologija (številka: 1, 2015)
 50. 2016
   22

  A two-part Certosa fibula (variant VIId) from the cult place at Monte di Medea in Friuli (številka: 1, 2016)
  Depo iz starejšega obdobja kulture žarnih grobišč iz Paležnice Donje pri Doboju (Bosna in Hercegovina) (številka: 1, 2016)
  Arheološki vestnik (številka: 1, 2016)
  Stane Gabrovec (1920-2015) (številka: 1, 2016)
  Beatriče Žbona Trkman (1949-2015) (številka: 1, 2016)
  The funerary stele of Petto from Ig (številka: 1, 2016)
  I recipienti di bronzo in Italia settentrionale tra IV e I secolo a.C. e il caso del territorio veronese (številka: 1, 2016)
  Bibliografija Staneta Gabrovca (številka: 1, 2016)
  Wilhelm Angeli (1923-2015) (številka: 1, 2016)
  Small Tauriscan silver coins of the Varaždin type (številka: 1, 2016)
  Plinij Starejši: Naravoslovje 2. Knjigi 7 in 8. Antropologija in zoologija. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana 2015. ISBN 978-961-254-851-3. 460 str., prevod in komentar Matej Hriberšek (številka: 1, 2016)
  Rimski kamniti spomeniki iz cerkve sv. Janeza Krstnika v Podkraju pri Tomišlju (številka: 1, 2016)
  Analiza kamnin rimskih nagrobnih stel iz Podkraja in z Iga (številka: 1, 2016)
  Quiemonis and the epichoric anthroponymy of Ig (številka: 1, 2016)
  Ostanki kvartarnih sladkovodnih rib z Ljubljanskega barja in iz Križne jame iz paleontoloških zbirk Prirodoslovnega muzeja Slovenije (številka: 1, 2016)
  Plinij Starejši: Naravoslovje 1. Knjige 1-6. Kozmologija in geografija... (številka: 1, 2016)
  Območje pristanišča v Navportu (številka: 1, 2016)
  Človekov vpliv na rastlinstvo zahodnega Ljubljanskega barja v pozni prazgodovini (pribl. 1000-50 pr. n. št.) (številka: 1, 2016)
  Apollo Belenos on Norican and Tauriscan coins (številka: 1, 2016)
  Could a cave hyena have made a musical instrument? (številka: 1, 2016)
  Claustra Alpium Iuliarum, tractus Italiae circa Alpes and the defence of Italy in the final part of the Late Roman period (številka: 1, 2016)
  Der eisenzeitliche Zentralort Vače und seine kriegerische Elite (številka: 1, 2016)
 51. 2017
   17

 52. 2018
   20

  Primerjava različnih metod vzorčenja in priprave arheobotaničnih vzorcev z eneolitskih kolišč Strojanova voda in Maharski prekop na Ljubljanskem barju (številka: 69, 2018)
  Bernhard Hänsel (1937-2017) (številka: 69, 2018)
  Cristina-Georgeta Alexandrescu, Christian Gugl, Barbara Kainrath (ur.): Troesmis I. Die Forschungen von 2010-2014, Mega Verlag, Cluj-Napoca 2016 ... (številka: 69, 2018)
  foto, photo T. Lauko, T. Vrečič (številka: 69, 2018)
  Miran Bremšak (1961-2017) (številka: 69, 2018)
  La battaglia del Canale di Maltempo/Tihi kanal (49 a.C.) nel golfo del Quarnaro/Kvarner (številka: 69, 2018)
  Werner Zanier: Der spätlatene- und frühkaiserzeitliche Opferplatz auf dem Döttenbichl südlich von Oberammergau 1-3. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 62/1-3, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München 2016 ... (številka: 69, 2018)
  Roman bronze helmets from the Republican period and the Early Principate in Slovenia (številka: 69, 2018)
  Amilio Marin, Franjo Šanjek, Michel Zink (ur.) ... (številka: 69, 2018)
  Macháček Jiři, Dresler Petr, Přichystalová Renáta ... (številka: 69, 2018)
  Poznolatenska peč za žganje keramike s Kapiteljskega hriba v Novem mestu (številka: 69, 2018)
  Grave 20 in Tumulus IV (številka: 69, 2018)
  Najdbe in sledovi poselitve iz bakrene dobe pod gomilo v Brezju pod Brinjevo goro (številka: 69, 2018)
  L'insediamento romano di Moggio Udinese nella valle del Fella (Friuli Venezia-Giulia) (številka: 69, 2018)
  Anja Hellmuth Kramberger: Monkodonja. Istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre. Knjiga 2/1-2. Keramika s brončanodobne gradine Monkodonja ... Arheološki muzej Istre, Pula 2017 (številka: 69, 2018)
  Analyses of late antique glass from Tonovcov grad near Kobarid in archaeological context (številka: 69, 2018)
  Vogeldarstellungen auf karolingischen Flechtwerksteinen in Karantanien (številka: 69, 2018)
  Howard Williams, Joanne Kirton, Meggen Gondek (ur.): Early Medieval stone monuments: materiality, biography, landscape. Boydell studies in Medieval art and architecture 6. The Boydell Press, Boydell and Brewer, Woodbridge 2015 ... (številka: 69, 2018)
  Črnelnik in Devce, novoodkriti najdišči iz bakrene dobe na Ljubljanskem barju (številka: 69, 2018)
  Spätbronzezeitliche Violinbogenfibeln zwischen Donau, mittlerer Adria und Ägäis (številka: 69, 2018)
 53. 2019
   27

  številka: 1 (2019)
  Poselitev doline reke Solbe v pozni bronasti in starejši železni dobi - nove raziskave graškega Joanneuma (številka: 70, 2019)
  Zu einem frühhallstattzeitlichen Bogenschützen aus Kleinklein (številka: 70, 2019)
  Elisabeth Nowotny: Thunau am Kamp - Das frühmittelalterliche Gräberfeld auf der Oberen Holzwiese ... (številka: 70, 2019)
  Depo iz starejše kulture žarnih grobišč v Trbovljah in rečna pot po Savi (številka: 70, 2019)
  Štajersko-panonska halštatska skupina (številka: 70, 2019)
  Nove raziskave višinskih naselij na vzhodnih obronkih Pohorja in v severnih Slovenskih goricah (številka: 70, 2019)
  Spremna beseda (številka: 70, 2019)
  Kaptolska skupina i Požeška kotlina (številka: 70, 2019)
  Zgodnjesrednjeveške brzde z najdišč v Sloveniji (številka: 70, 2019)
  Naselbine iz starejše železne dobe v Prekmurju (številka: 70, 2019)
  Hotinja vas in nižinska poselitev na zahodnem obrobju Panonske nižine v starejši železni dobi. Ureditev naselja in njegovo časovno mesto (številka: 70, 2019)
  Irena Mirnik Prezelj (1955-2018) (številka: 70, 2019)
  drawing, risba Maria Windholz-Konrad (številka: 70, 2019)
  Assessing the intentionality of spatial organization (številka: 70, 2019)
  Szilvia Bíró: Die zivilen Vici in Pannonien, Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Bd. 131, Verlag des Römisch-Germanisches Zentralmuseums, Mainz 2017. ISBN 978-3-88467-264-8. 402 strani (številka: 70, 2019)
  Women from the Middle La Tene culture cemetery Zvonimirovo-Veliko polje who made the spinning threads and clothes (številka: 70, 2019)
  Margareta Ana Hirschbäck-Merhar (1946-2018) (številka: 70, 2019)
  Illyricum, the Adriatic, and Italy in the plans of Mithradates VI Eupator (številka: 70, 2019)
  Werner Zanier (ur.): Die frührömische Holz-Kies-Strasse im Eschenloher Moos, Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 64, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München 2017, ISBN 978-3-406-10765-8. 2 knjigi ... (številka: 70, 2019)
  Sara Zanni (ur.): La route antique et médiévale: nouvelles approches, nouveaux outils, Actes de la table ronde internationale, Bordeaux, 15 novembre 2016, Ausonius Éditions, Scripta Antiqua 106, Bordeaux 2017, ISBN: 978-2-35613-204-8. 175 strani (številka: 70, 2019)
  Alessandra Giumlia-Mair (ed.): Aspects of ancient metallurgy, materials and manufacturing techniques, Vol. 32, Nos.7/8: pp. 709-925. Taylor & Francis 2017 (številka: 70, 2019)
  Some notes on two Greek inscriptions from Montenegro (številka: 70, 2019)
  Poznosrednjeveški in zgodnjenovoveški enorezni meči (messer) in bojni noži (bauernwehr) iz Ljubljanice (številka: 70, 2019)
  Logistika za antično umetnostjo (številka: 70, 2019)
  Poznorepublikanski Navport (številka: 70, 2019)
  Die hallstattzeitlichen Gräberfelder von Nova tabla bei Murska Sobota (Slowenien) (številka: 70, 2019)
 54. 2020
   27

  Dolenjska halštatska skupina (številka: 71, 2020)
  Pod površino polnoročajnih mečev železnodobne dolenjske skupine (številka: 71, 2020)
  A hoard of solidi from a hypogeum at the Viminacium necropolis - Pećine (Serbia) (številka: 71, 2020)
  The Burgbichl in Irschen (številka: 71, 2020)
  Podzemelj (številka: 71, 2020)
  Sledovi poselitve iz zgodnje bakrene dobe v Hočah (številka: 71, 2020)
  New finds of the Jezerine-type fibulae from Poland (številka: 71, 2020)
  Poselitev Bele krajine v prvi polovici 1. tisočletja pr. n. št. v luči novih raziskav (številka: 71, 2020)
  Giuliano Righi (številka: 71, 2020)
  Nove risbe figuralnih upodobitev na situlah z Vač in Magdalenske gore ter iz Valične vasi (številka: 71, 2020)
  Kelti v Italiji (številka: 71, 2020)
  Interdisciplinary research of the Early Iron Age iron production centre Cvinger near Dolenjske Toplice (Slovenia) (številka: 71, 2020)
  Interdisciplinary study of human remains from the Early Iron Age cemetery at Zagorje ob Savi (Slovenia) (številka: 71, 2020)
  Tamás Bezeczky (ur.): Amphora research in Castrum Villa on Brijuni Island (številka: 71, 2020)
  Goranka Lipovac Vrkljan, Ana Konestra (ur.): Pottery Production, Landscape and Economy of Roman Dalmatia, Archaeopress Roman Archaeology 47, Archaeopress Publishing, Oxford 2018. ISBN 978-1-78969-072-9. 128 strani (številka: 71, 2020)
  A red Roman column from Emona (Ljubljana, Slovenia) (številka: 71, 2020)
  Brigitta Mader: Die Prähistorische Kommission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 1878-1918. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 86, 2018. ISBN 978-3-7001-7768-5, 609 str. (številka: 71, 2020)
  Holocene macromammal remains from Grotta dell'Edera/Stenašca, Trieste Karst (številka: 71, 2020)
  Aurignacian osseous points from the Potočka zijalka cave (Slovenia) (številka: 71, 2020)
  Bronze Age amber in Western and Central Balkans (številka: 71, 2020)
  Poznohalštatska grobova s Kovka nad Hrastnikom v Zasavju (številka: 71, 2020)
  Nove najdbe iz starejše železne dobe iz Zagorja ob Savi in Save pri Litiji (številka: 71, 2020)
  Analyses of glass from late antique hilltop site Korinjski hrib above Veliki Korinj (Slovenia (številka: 71, 2020)
  Nova spoznanja o poselitvi Dolenjske v starejši železni dobi (številka: 71, 2020)
  Petra Goláňová: The Early La Tene Period in Moravia, Studien zur Archäologie Europas, Band 32, Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2018. ISBN 978-3-7749-4014-7. 311 strani, 89 slik, 23 tabel, mehka vezava. (številka: 71, 2020)
  The top-ranking towns in the Balkan and Pannonian provinces of the Roman Empire (številka: 71, 2020)
  Sv. Jurij na Legnu (številka: 71, 2020)
 55. 2021
   21