Novo odkritje prazgodovinske poselitve ob vznožju gradišča Sv. Marjeta na Libni
New discovery of a prehistoric dwelling below the hillfort of Sv. Marjeta on Libna