A hoard of roman republican and norican coins from the vicinity of Kobarid
Zakladna najdba rimskih republikanskih in noriških novcev iz okolice Kobarida