Zgodnjerimska ladja iz Ljubljanice pri Sinji Gorici
Early Roman barge from the Ljubljanica River at Sinja Gorica