PIXE analysis of Late La Tene scabbards with non-ferrous openwork plates (and associated swords) from Slovenia
Analize PIXE poznolatenskih nožnic s predrtimi okovi (in pripadajočih mečev) iz Slovenije