Archaeological research into the periods following the Early Middle Ages in Slovenia
Arheološke raziskave obdobij po zgodnjem srednjem veku v Sloveniji