Keramika iz prazgodovinske naselbine v Kranju (Pavšlarjeva hiša)