Božidar Slapšak: Možnosti študija poselitve v arheologiji