The arcade tomb in Šempeter, Slovenia - an attempt at a reconstruction
Arkadna grobnica v Šempetru v Savinjski dolini - poskus rekonstrukcije