Iva Mikl Curk: "Rimska lončena posoda na Slovenskem", Ljubljana, 1987