Research on a laddered chape from a Late La Tene scabbard with an openwork fitment from the River Ljubljanica
Raziskave lestvičastega okova poznolatenske nožnice s predrtim okrasom iz Ljubljanice pri Bevkah