Ljubljansko barje, problemi razlage virov
The Ljubljansko barje, problems of interpretation