Rimske herme in kamnite moške glave iz Emone : predrimska likovna kultura ali provincialna umetnost?
Roman herms and stone male heads from Emona