K problematiki prostorskega umeščanja in poimenovanja arheoloških najdišč