Antični pristaniški kompleks v Fizinah pri Portorožu - zaščitne raziskave leta 1998