Column grave monument from Emona
Stebrni nagrobni spomenik iz Emone